ALEVİ ÇALIŞTAYI NDA MUTABAKATA VARILDI

Şubat 4, 2010 tarihinde tarafından  
İNCİNSEN DE İNCİTME-BİNALİ EFE kategorisinde yayımlanmıştır.

ALEVİ ÇALIŞTAYI NDA MUTABAKATA VARILDI

Hükümet ve bunun sonucu olarak ta devletimiz; asli unsurlarından  olan Alevi vatandaşlarına, Alevi kuruluşlarının uzun yıllardır vermiş olduğu mücadele sonunda; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Cem Evleri’nin konumu, Alevi İnanç Önderleri ve zorunlu din eğitimi konularını ele alarak nihayeti beklenen ilklerle ilgili çalışmalarını tamamladı..

ALEVİ ÖRGÜTLERİN BAŞARISI

7. Alevi Çalıştayı’nda Alevilerin haklı istekleri olan Cem Evleri’nin yasal statüsüne kavuşması, Alevilerin İnanç Önderlerini yetiştirmesi, Alevilik konusunda araştırma yapan enstitülerin açılması, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm inanç kesimlerini de içine alacak şekilde konseye dönüştürülmesi, zorunlu din derslerin seçmeli hale dönüştürülmesi ve özerkleştirilmesi gibi  temel ilkeler oy birliği ile karar altına alınmış ve Alevilerin diğer isteklerinin süreç içinde çözüleceğine dair mutabakata varılmıştır

Ülkemizde olumsuzlukların yanı sıra bazen umut verici gelişmelerde oluyor. Devletimizin tüm vatandaşlarına eşit mesafeden bakması ve bu olguyu hatırlanması Türkiye adına sevindirici.

ATATÜRK SONRASI TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu, Sevgili Atatürk’ümüz 1930 yılında ve Avrupa ülkesinden çok daha önce kadınlara seçme ve seçilme haklarını vermiş, örnekleyecek olursak bu hak Fransa ve İtalya’da kadınlara 1946 yılında İsviçre’de ise 1971yılında verilmiştir.

Cumhuriyetimiz özgürlükler konusunda Atatürk’ten bu yana bir arpa boyu yol almamaya yeminli gibi davranmış buna uygun kararlar almış ve bunları kanunlaştırmıştır.

İnsan hakları konusunu çözmüş olan AB Ülkeleri, Ülkelerinde yaşayan tüm yabancı uyruklu vatandaşlarına Evrensel temel hak ve özgürlüklerini vermiş ve bu sorunu büyük oranda çözmüştür.

İnsan hakları evrensel beyannamesine göre herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir başka ayrım gözetmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilmiş olmasına rağmen hala ülkemizde akıl almaz bir inat ve duyarsızlıkla tatbik edilmemesi düşündürücü  ve o derece de üzücüdür.

TUTUCU İSLAMCILARIN GÖRÜŞLERİ SIKINTI YARATACAK MI?

Aleviler asırlardır Anadolu’da baskı, zulüm, iftira, öldürülme, yakılma, yıldırma ve ötekileştirme çalışmalarına rağmen yılmadan onurlu mücadelesini vererek bu günlere geldi.

Yüzyıllardır yapılan baskı ve zulme karşın vatanını seven ve eline kan bulaşmayan Hacı Bektaş Veli’nin o birinci öğretisi, yani  “İncinsen de incitme” sözünden yola çıkarak bin yıldır incinen ama incitmemeye özen gösteren ve barıştan yana olan Alevi toplumu Türkiye için bir şanstır.

Bu dönemde, Alevilere verilen hakların takdirle karşılanacağı muhakkaktır ancak tutucu İslam’ı savunan seçmenlerin ve bazı Diyanet görevlilerinin bunu hoş karşılamayacağı da görülmektedir.

Cumhuriyet  Tarihinde ilk kez Ak Parti Hükümetinin vermiş olduğu bu karar Alevi ve Sünni kardeşliğini pekiştirecek Türkiye Cumhuriyetini güçlendirecek Türkiye’ye huzur ve mutluluk getirecektir.

Bu Çalıştay vesilesiyle Devletimiz Aleviliği resmi olarak tanıdı ve gündemdeki konuların bir çoğunda ittifak sağlandı, tüm din ve mezheplere eşit uzaklıkta bulunulması konusunda birliktelik oluştu ve zor olan başarıldı.

Asıl bundan sonrası önemli. Alevi-Sünni meselesini “mesele” olmaktan çıkararak barışın bu kıvılcımını meşaleye dönüştürmek herkesin en önemli görevi olmalıdır.

Tüm tarafların çıkarına Türkiye’nin refahına ve vatandaşlarının mutluluğuna hizmet edecek bu olgunun hayırlara vesile olmasını dilerim.

Binali EFE

31/01/2010

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari