ANİMASYON MU, ASİMİLASYON MU?

Ekim 19, 2009 tarihinde tarafından  
TURİZMCİ FARKIYLA-ŞAMİL HORULUOĞLU kategorisinde yayımlanmıştır.

ANİMASYON MU, ASİMİLASYON MU?

Turizm; ülkelerin ekonomilerinde, hayat tarzlarında, yaşayışlarında ve kültürlerinde önemli bir yer tutmuş/tutmaktadır. Tarih ve kültürüne sahip olmayan veya olamayan milletlere olumsuz etki etmiştir. Turizm ve kültür at başı koşmakta olduğu için, bu değerlere çok dikkat edilmeli!

Yanlış herhangi bir tanıtım ve sunumda; karşıdaki kişiler olumsuz etkilenmemeli! Bu sunumların ehil kişilerce yapılması sağlanmalıdır. Kültürle ilgisi olmayanlarca o yörenin ve o milletin değerlerini, kültürünü, folklorunu bilmeyen cahil kişilerce yapılması önlenmelidir!

Asıl konumuza parmak basmak gerekir ise; tatil yörelerinde ve turistik otellerde düzenlenen “Türk Geceleri” bunlara bir örnek teşkil etmektedir. Türk Kültürü ve o yöre kültürü ile hiçbir ilgisi ve bilgisi olmayan kişilerce düzenlenen bu geceler Türk’ün gelenek, görenek, kültürüne yaşayışına ters düşen gösteriler olarak sunulmaktadır. Yabancı milletlere mensup kişilerin yaptığı animasyon gösterileri adeta “Türk Kültürü Asimilesi” olarak algılanmaktadır.

Bu gösterimlerde kullanılan kişi ve ekipmanlar ucuz insan gücüne dayandığı için, otel ve tatil köyü işletmecilerinin de işine gelmektedir. İki-üç aylık vize alan yabancı çalışanlar boğaz tokluğuna çalışmaktadırlar. “Benim adım Hıdır, elimden gelen budur” türünden hizmet vermektedir. Ama bu arada kültürümüzde katledilmektedir. Kültürümüz hiçe sayılmakta; dansöz oynatılmakta, göstermelik birkaç folklor sunumu ve yabancı müzikle müşteriler hem zehirlenmekte, hem de Türk Kültürü gasp edilmektedir.

Türk Kültürü dansöz oynatmak, nargile içmek değildir. Oturak Alemleri ise hiç değildir. Kültürümüze bunlar sonradan bilgisiz ve kötü maksatlı kişilerce sokulmuş olduğunu sanıyorum. Sahipsizlik ve bilgisizlik kültürümüze böyle bir lekeyi sürmüştür.

Japon milleti hiçbir zaman kültüründen taviz vermemiştir ve dünyaya da örnek olmuştur. Norveç’e gittiğimde; dağ başında ki işletmelerde çalışan kişiler yerel kıyafetlerle hizmet vermekteydiler. Almanya-Bavyera bölgesinde, her zaman Bavyera kıyafetleri giyen kişiler bölgesinin simgesi olmuştur. En son Kenya ziyaretimde; Kenyalılar o kadar yoksulluk çekmelerine ve asimile olmalarına rağmen kültürlerini unutmamışlardı.

Dünyada ki kültür zenginlikleri içerisinde en gözde olan bizim ki gelmektedir. Orta-Asya’dan buyana bu zenginlik devam etmiş/etmektedir. Gerek Antalya ve gerek ise yurdumuzun birçok bölgesinde kendini gösteren renkli kültürümüz; her bakımdan zengin, asil bir değerler manzumesi olmuştur.

Türklerin Müslümanlığı kabul etmesinden sonra bu değerler kâh dinimizden kâh Orta-Asya Kültüründen gelen değerlerle birleşerek yumak şeklini almış, verdiği hizmetlerle dünya milletlerine örnek olmuştur. Halen Antalya’da ve yurdumuzun birçok yöresinde yaşayış tarzları, gelenek, görenek, ananeleri ile Türk’ün Atasını unutmayan Yörükler, bunun en güzel örneğini teşkil ederler.

Türk Gecelerinde Antalya ve yurdumuzun bağrından çıkan sanatçılar, folklor ekipleri kullanılmalı ve tanıtımlar bir Türk’e yaraşır şekilde temsil edilmelidir. Ayrıca belediyelerin tanıtım ve festivallerinde yöresel değerler ve sanatçılar ön plana alınmalıdır.

Bunca paranın da harcanması cabası…

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Belediye yetkililerinden bu konuya ve kültür asimilasyonuna çare bulmalarını acil olarak rica ediyorum.

Bir Türk vatandaşı ve Tüketiciler Birliği olarak, Türk Turizminin ve Kültürünün cahil kişilerce tanıtımının yapılmasına, gerek millet ve gerek ise Antalya halkı olarak karşı olduğumuz gibi, takipçisi de olacağız. Çünkü Türk gecesi veya tanıtım adı altında yapılanlar “Animasyon değil, Asimilasyon Kültürüdür”.

Şamil HORULUOĞLU Tüketiciler Birliği
Antalya Şube
Turizm Komisyonu Sorumlusu

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari