SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NE İŞE YARAR?

Mayıs 21, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

YA GÖREVİNİZİ YAPIN, YA KAPINIZA KİLİT VURUN…! Toplumumuzun karşı karşıya olduğu onlarca sorun karşısında sözde sivil toplum kuruluşlarının suskunluğunu, hayret, esef ve şaşkınlıkla karşılıyorum. Öncelikler itibariyle aklıma gelenleri sıralamam gerekirse; -Hayat pahalılığı -Ulu önderimize karşı yürütülen yıpratma politikaları, -Bordro mahkumu çalışanlar ve emeklilerin yürekler acısı hali, -Sağlıkta, vatandaşın can güvenliğini ortadan kaldırıcı uygulamalar, -Yargının siyasallaştırılma çabaları, -Medarı iftiharımız silahlı kuvvetlerimize karşı yürütülen karalama kampanyaları, -Suçsuz, düzmece senaryolarla dört duvar arasına kapatılan aydınlarımız, -Eğitimde eşitsizliğin önüne geçilemez bir hale sokulması, -Çığ gibi büyüyen işsizlik, -IMF, Dünya Bankası gibi insan haklarını ve kazanılmış... 

SİVİL TOPLUM ÜZERİNE (3)

Mayıs 17, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Sivil toplum kuruluşları arasında, küresel bazda kesinlikle işbirliğine gereksinim vardır. Dayatma ve ayrımcılıklar küresel bazda süratle gelişmektedir. Bunlara basit bir örnek olarak İslam’a yönelik baskılar, saldırılar, başörtüsü, türban yasakları ve benzeri şeyler gösterilebilir. Maalesef dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de sivil toplum örgütlerinin önemli bir kısmı dini içeriklidir.  Daha önce de vurguladığım gibi, sivil toplum elbette ki devletin karşısında saf tutmak olarak algılanmamalıdır. Asıl amacın toplum lehine bir takım işlevleri yerine getirilmesi olmalıdır. Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının hem yapılanma ve finansman, hem de devletle ilişkilerinde sorunlar vardır. Buna karşın, işlevlerini bütünüyle yerine getirip getiremedikleri tartışılabilir. Sivil toplum örgütleri netice... 

SİVİL TOPLUM ÜZERİNE (2)

Mayıs 6, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarının esas işlevleri, devlet dışılığı ve toplum yandaşı olmaları şeklinde açıklanabilir.  Sivil toplum kuruluşları devlet karşısında saf tutup, güç gösterisine giriştiği takdirde, sivil üstünlük özelliğini de kaybeder. Bu nedenledir ki, PKK bir sivil toplum örgütü sayılamaz. Sivil toplum kuruluşları daha ziyade ekonomik temelli çıkar gurupları olarak kendini göstermektedir. Diğer bir deyişle, siyasal ilkelerle baskıcı devlete karşı özgürlük alanları açma çabası göstermezler. Sivil toplum örgütleri her zaman gerçeklerin adresleri değildir. Bazı değerler devleti olduğu kadar, birey ve örgütleri de sınırlandırır ve kapsamı içerisine alır. Ortak özümsediğimiz değerler yok ise, bu sonsuz ve sınırsız bir çıkar kavgası demektir. Sivil toplum kuruluşlarının eleştirdiği resmi toplum da, neticede... 

SİVİL TOPLUM ÜZERİNE [1]

Nisan 27, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Çoğulcu toplum, insan hakları, demokrasi gibi sıkça kullanılan kavramlardan belki en önemlisi günümüzde sivil toplum kavramı olmuştur. Sivil toplum, toplumsal öncelik alanı anlamında, devletin örgütsel ve baskıcı yanına karşılık olarak ortaya çıkan ve gücünü her geçen gün arttıran bir  değerdir. Sivil toplum kavramı, kapitalist süreçle birlikte daha belirgin bir hale gelmiştir. Sivil toplum, sınai kapitalist düzenin, özellikle de merkezi yönetim biçimi olan ulus devletle yakından ilgilidir. Kapitalizmin, üretim ve tüketim olguları itibariyle özgürlük ortamına gereksinimi vardır. Üretim süreci modern ulus yapılarıyla geliştirilmişse de, tüketim süreci sivil bir üstünlüğe gereksinim duyar. Bu durum nedeniyle, devlet ve toplum birbirlerinin üstünlük alanlarını sınırlandırmak üzere karşı karşıya gelmişlerdir. Sivil toplum... 

BÖYLE MUHALEFETE BÖYLE İKTİDAR

Nisan 22, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Görsel ve yazılı medyada, ağız dalaşından, basit çekişmelerden ileri gitmeyen haberler artık halkı kusturdu. Muhalefetin sazan misali kısır çekişmelerin üzerine balıklama atlaması, iktidarın istediği şey olmasının yanı sıra, medyanın da işine geliyor zira, iktidarın medya üzerindeki baskısını işitmediğimiz gün olmuyor. Bu muhalefet, bu kafalar, bu beyinlerle mi seçime gidilecek? Seçim sonuçlarını tahmin etmek bu şartlarda zor olmasa gerek. Yine AKP, oyunlarına sazan gibi atlattığı muhalefete fark atacak. Halkın sabrı kalmamış, her konuda iktidardan darbe yemiş, yolsuzluklar, adaletsizlikler doruğa yükselmiş velhasıl, muhalefet için seçim yatırımı olabilecek en ideal ortamı yaşayan Türkiye’de, muhalefet partileri söz düelloları, dalaşmalarla kendini ispat etmeye çalışıyor..! Bir diğer deyimle bu ortamdan yararlanmasını... 

DİKKAT TEHLİKE KAPINIZDA…!

Nisan 15, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Ülkemizde kaçak olarak (izinsiz) yabancı çalışan/çalıştıranlara karşı mücadeleyi müzisyenlerimiz başlatmıştır. Bu sadece müzisyenlerimizin değil tüm meslek gruplarını ilgilendiren ciddi bir tehlikedir. Doktorlarımız, mimarlarımız, avukatlarımız ve aklımıza gelen tüm kesimler için kaçak çalışanlar/çalıştıranlar bu ülkenin insanlarına karşı çok ciddi bir ihanet içerisindedirler. Bununla mücadelede tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak bir paydada buluşarak birbirlerine destek olmaları şarttır ve ancak bu şekilde bu ciddi tehditle baş etmek mümkündür. Yabancıların çalışmasına mütedair yasa yeterli olmayıp, kaçak çalışan yabancılarla mücadelede de nasıl bir denetim yapıldığı/ yapılması düşünüldüğü açıklanmamıştır. Nitekim bu konuda sayı olarak son derece yetersiz veriler, ciddi olan bu tehlike ile yeterli... 

ANTALYA TURİSTİK TESİSLERİNDEN DESTEK TALEBİ

Nisan 6, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Hepimizin malumu olduğu üzere turizm mevsimi geldi-gelmekte… Geçen yıl ekonomik kriz nedeni ile işsiz kalan onlarca müzisyenimiz, bu yılki turizm sezonunu adeta iple çektiler. Bazıları maalesef sahibi oldukları enstrümanlarını satarak, geçimlerini idame ettirmek zorunda kaldı. Bu sezonda ise kazanabiliriz ümidi ile borçlanarak yenisini alacaklardır. Çok acıdır ki; birçok turistik tesisimiz, kendi müzisyenlerimiz evlerine götürebilecekleri bir ekmek parasını bulamazken, yabancı müzisyenlere kapılarını açtılar. Belki aldıkları eğitimin doğal sonucu olarak müzik icra etmekte bazıları iyi olabilirler (hepsi değil). Ancak tespitlerime göre yabancı müzisyenler de çoğunlukla midi ve MD altyapısı kullanarak sözde sanat icra ediyorlardı. En büyük avantajları ise genelde doğu bloğu ülkelerinden geldiklerinden, Rusça Disko türü parçaları... 

ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ “3”

Mart 7, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bizlere ışık tutan sözlerinin bir bölümünü daha sizlerle paylaşıyorum. Umarım bazılarının kulağına küpe olur. Saygılarımla; *Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. *Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur. *İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? *Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. *Bir milletin yenileşmesinde... 

ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ “2″

Mart 1, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bazılarının kulaklarına küpe olması gereken sözlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum… *Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur. *İnkılâp, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır. *Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. *Her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır. *Gençler, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. *Bugün mevcut fabrikalarımızda ve daha çok olmasını dilediğimiz fabrikalarımızda, kendi işçimiz... 

ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ…!

Şubat 21, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisi altında yayımlanmıştır.

Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bazılarının kulaklarına küpe olması gereken sözlerini sizlerle paylaşmak istedim. *Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti ve beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. *Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. *Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sasıyorlar. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslamların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? *Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. *Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkânsız... 

Sonraki sayfa »

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari