ÇAĞDAŞLIK – BİNALİ EFE (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı)

Eylül 6, 2009 tarihinde tarafından  
İNCİNSEN DE İNCİTME-BİNALİ EFE kategorisinde yayımlanmıştır.

  ÇAĞDAŞLIK - BİNALİ EFE (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı)

Sevgili Okurlarım; Bugün ülke olarak “hak ettiğimizi düşündüğümüz düzeye neden gelemediğimiz” konusunda fikirlerimi siz değerli okurlarımla paylaşacağım.

Çağdaşlık…                                                                                                             
Bireyin; akıl ve vicdan sezgilerinden kopmadan beyin muhasebesi yaparak,her türlü iletişiminde kendi benliğini koruması ve diğer benliklerle empati kurabilme yetisidir.

Çağdaş insan, aldığı yerel kültürle dünyanın tahlil edilemeyeceğini, yetersiz kalacağını kavramış insandır.

Ve bunun için de, doğduğu yerel kültürü yadırgamadan, insani yönlerini koruyarak  bir teknoloji, bilgi ve sevgi çağı olan günümüze harmanlamalı ve bunu tüm insanlığa sunmalıdır.

Bazı kişi ve gurupların, kendi yerel anlayışlarını ülkesinin hatta dünyanın “evrensel bakış normlarınında”  üstünde görmesi, hatta başkalarına dayatması “Ortaçağ feodalizminin” ülkemizde hala kısmende olsa hüküm sürdüğünün göstergesidir.

Halbuki bunun aksine çagdaşlık; feodalizme zıt,ata ve ana erkil düşünceyi üstün kılmayan,eşitlikci bir evrensel normdur .

Yerel sosyal düzey algısının dünyanın hiç bir yerini yönetebildiği görülmemiştir.

Bu çağda hala bu tür akımlara kananlar cok edilgen ve kabugunu kıramayanlardır. Kendini bu tür akıntılara kaptıranların arkasında bir sahte şeyh veya bir feodal ağa çıkması tesadüf değildir.
Üzerimizde oynanan bu tür oyunlar ise, ülkemizin ilerlememesi ve çağdaşlık seviyesine gelmemesi için bazı güçlerin yarattığı stratejik çalışmalardır.

Bir bölge ve bir takım guruplar üzerinde etkileri olan bu zümreler, bir yerlerin, bazı gizli düşman devletlerin  maşası olduğunun farkına varmadan kendilerini dev aynasında görmektedirler.  Geçmiş ve günümüz tarihi bu tür örneklerle doludur.

Çağdaş bir Insan…                                                                                                      

Hiç kimseye kendi dinini, sosyal anlaysını, dünya görüşünü dayatmaz. Kendi düşüncelerini paylasmıyor diye insanları dışlamaz, tepeden bakmaz . Çünkü çağdaş İnsan bilirki fakllılık hem dinen hemde bilimsel olarak bir “Yaradılış esasıdır”

Çağdaşlık…                                                                                                                                                                                 
Demokrasi ile yönetilen en geniş toplum kesimleri ile mutabakata varan, bunun dışında alternatif rejim arayışlarına kaymayan toplumların hakkıdır.

Çağdaş demokrasi’nin ilkeleri akıl ve vicdandır.

Düşünün… Tek başına iktidarda olan partiler için bile sayısal çoğunluk yeterli olmamakta, anayasaya aykırı durumlar kabul görmemektedir.
Çünkü demokrasi bir kuvetler ayrılığı ve karşılıklı denetleme prensibine dayanır. Bu üç kuvvet yasama, yürütme, ve yargıdır ve mükemmel bir idare biçimidir. Demokrasi bilhassa sayı olarak azınlıkta olanların korunma şemsiyesidir.

Çağdaşlık…                                                                                                            
İnsanın gerek siyasi, gerek ekonomik ve gerek sayısal  gücünü bir kenara bırakarak, iradesi ile yarattığı fikirlerini, diğer çoğulcu ve yapıcı fikirlerle harmanlayarak ve sevgiyle yoğurarak diğer insanlara kabul ettirebilmesidir.

Çağdas insan evrensel normlara tabidir. Ancak bu kriterleri kabullenmiş içselleştirmiş bir toplum ”Çağcıl ve Çağdaştır”..

Bu değerlerin bir kişide var olup olmadığını o kişinin kendi anlayışından olmayana karşı bir üstünlük piskolojisiyle yaklaşmasında, tahakküm kurma hastalıklarında, başkalarını kendinleştirme dürtüsünden kurtulmuş olup olmamasında görebiliriz.

Çağdaş bir kişi,dünyanın sadece kendi anlayışından ibaret olmadığının farkında olandır.

Biz hala bu yukarıda saydığım nedenlerden dolayı bir yanımız  “gereğinden fazla yerel” kalmakta  ve bu sebepten ötürü de tam anlamı ile arzuladığımız çağdaşlık seviyesine ulaşamamaktayız.

Çağdaşlık…                                                                                                                                                                 En son çıkan cep telefonu’nu kullanabilmek değil, onu icat edebilecek düzeye gelmektir!
Çağdaşlık…
Sadece ülkemizde parmakla gösterilen değil,dünyaya parmak ısırtacak bilim adamları, yazarlar, çizerler yetiştirmektir.

Şu soruları artık her kişi kendisine sormalıdır.
“Bir birey olarak; İnsanlık tarihinin geçirdiği evrelerden, yapılan savaş ve kıyımlardan, binlerce yılın bu tecrübesinden kendime dersler çıkarıyormuyum?

İnsanoğlunun çok büyük bedeller ödeyerek varlığını devam ettirdiği bu tarihi serüvende, Yaradanın insanoğluna verdiği artı değerlerin neresindeyim? Ne kadarına sahip çıkabiliyorum?
 
İşte Çağdaşlık bu sorulara verilebilinecek cevaplarda gizlidir.
Bu soruya verilen cevaplar “Evrensel düzeyde” kabül görebilmiş değerlerle örtüşüyorsa ve akıl ile insan sevgisi ile harmanlanıyorsa o kişi “Çağdaştır”.

Binali Efe

binaliefe@hotmail.com

(Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı)

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari