DAMACANA SULARINDAKİ TEHLİKELİ RİSKLER!

Aralık 23, 2009 tarihinde tarafından  
GÜNDÜZ GÖZÜYLE M.NEŞET GÜNDÜZ kategorisinde yayımlanmıştır.

DAMACANA SULARINDAKİ TEHLİKELİ RİSKLER!

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Komisyonlar Sorumlusu M. Neşet GÜNDÜZ güncel tehlikeyi yazdı.

Yaşadığımız şu sıcak yaz günlerinde çok daha fazla tükettiğimiz damacana sularındaki riskler sağlığımızı tehlikeye atması nedeniyle üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Damacana ve suları basan pompaların birçok hastalığa yol açtığı, kimyasal gaz oluşturduğu ve de birçok riskler taşıdığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Damacana suları basan pompalar hepatit virüsleri, verem, ishal, tifo dizanteri gibi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterileri barındırmaktadır. Türkiye’de hazır ve işlenmiş su tüketiminin her geçen gün artarken, bu artış sürecinde gerek bilinçsiz kullanım gerekse sorumluluk sahibi olmayan/olamayan üreticiler nedeniyle sağlıkta riskler ortaya çıkmaktadır.

Damacana sularının kullanımında temelde 3 risk mevcuttur. Bunlar damacana pompalarından kaynaklanan bakteri kirliliği, damacana hammaddesinden kaynaklanan kimyasal kirlilik ve üretim sırasında oluşabilecek kirliliklerdir.

İlk risk olan pompa kaynaklı kirliliklerin genellikle bilinçsiz tüketimden kaynaklandığını, suyu dışarıdan aldığı hava yardımıyla basan pompalar, nemli ve havaya açık bir ortam oluşturdukları için her zaman bakteriyolojik kirliliğe açıktır. Bundan dolayı damacana pompaları haftada bir kez klorlu suyla temizlenerek dezenfekte edilmeli ve pompalarda oluşabilecek bakteriler engellenmelidir. Çünkü pompalarda oluşabilecek bakteri biyofilmler (Kaygan tabaka) hepatit virüsleri verem, ishal, tifo, dizanteri gibi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterileri barındırmaktadır. Pompalar temizlenebilir özellikte değilse mutlaka yılda bir kez değiştirilmelidir.

İkinci risk faktörü ise damacanaların hammaddesinden kaynaklanan kimyasal kirliliktir. Damacana hammaddesi olarak kullanılan kimyasallarda “FOSGEN” adında oldukça zehirli ve savaşlarda kullanılan kimyasal bir gazın ortaya çıktığıdır. Bu zehirli kimyasalın yüzeyi yıpranmış ve uzun bir süre içinde su bekletilen damacanalardan sulara karışabilmektedir. Bu nedenle yıpranmış ve aşınmış damacanaların satın alınmaması, bunların yaklaşık 50 kullanımdan sonra imha edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüketicinin sağlığını uyarıcı nitelikte uygulanır parametrelerin yazılı olduğu etiketlerde damacananın kullanım sayısının belirtmesi de gerekmektedir.

Üçüncü risk faktörünün ise üreticilerin sağlıksız koşullarda su üretilmesinden kaynaklanan tehlikelerdir.  Piyasada satılan damacana sularının bazıları işlenmiş sulardan, bazıları ise doğal memba sularından damacanalara doldurulması sırasında oluşabilecek hijyenik olmayan koşullar bakteriyolojik kirliliğe sebep olmaktadır. Ayrıca suların hangi şartlarda işlendiği ve ne gibi koşullarda depolanıp son kullanıcıya verileceği de çok önemlidir. Tüketicilerin damacana suyu alınırken bu suları satan firmaların Sağlık Bakanlığı tarafından izinli olup olmadığına, damacanalar üzerinde emniyet bantları bulunup bulunmadığına, suyun cinsi, üretim adresi, dolum ve son kullanım tarihi, uygulanan işlemlerin ve sahip olduğu parametrelerin yazılı olduğu etiketlerin olup olmadığına, bu etiketlerdeki parametrelerin içme suyu standartlarına uyup uymadığına göz atılmalıdır.

Ayrıca damacanalarda kullanılan pompaların temizlenmesine, damacanaların kuru, güneş ışığı olmayan ve temiz yerlerde saklanmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde zararlı mikroorganizmaların çoğalmasına sebep olur. Sulara etki edecek kokulu maddeler damacana yakınında bulunmamalı, en önemlisi kullanılabilecek kadar su almaya ve kısa süre içinde tüketilebilecek miktardaki ambalajlarda ki suları tercih etmeye özen gösterilmelidir. Su şişesinin kapağı açıldığında bir gün içerisinde, damacanalar ise kapakları açıldığında en kısa sürede tüketilmelidir.

Damacanalar kapalı araçlarda taşınması, LPG tüpü servisi yapan araçlarda aynı ortamda bulunmaması, güneşe ve sıcağa maruz bırakılmaması hayati önem taşımaktadır. Tüketiciler Birliği olarak T.C. Anayasası’nın 172 maddesine dayanarak yerel yönetim, mülki amirliklerin gereken tedbir ve kontrollerini yapmasını istiyoruz.

Bizler konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

M. Neşet GÜNDÜZ

Tüketiciler Birliği

Antalya Şube Komisyonlar Sorumlusu

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari