GÜBRE DENETİMİNDE YANLIŞ UYGULAMALARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ağustos 2, 2009 tarihinde tarafından  
DOĞRUYU ARAMAK-SEBAHATTİN EMÜL kategorisinde yayımlanmıştır.

GÜBRE DENETİMİNDE YANLIŞ UYGULAMALARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tarım sektörünün en temel girdilerinden biri olan gübrenin üreticilere güvenli olarak ulaştırılması için Tarım Bakanlığı 2002 yılından beri seri genelgeler hazırlamaktadır. Her defasında da bu genelgelerin yasal boşluklarından faydalanıp üreticilerin alın terlerini ve sektörde onurlu olarak faaliyet gösteren firmaların da emeklerini sömüren yasa cambazı sahte gübreciler ve art niyetliler karlı çıkmaktadır. Yasa cambazlarının kazandıkları paralar ise milyonlarca lirayı bulmaktadır.

Önceki yazılarımda bu sahtekârlık uygulamalarına yeterince değinmiştim. Gübre sektörüne faaliyet gösteren firmalar ve okuyucularımızdan gelen yoğun istek üzerine konuyu çözüm önerileri ile birlikte tekrar irdelemeye gereği duydum.

Zirai ilaç satan bayilerde Ziraat Mühendisi olmak ve yeterlilik için sınavda başarı şartı aranmasına rağmen mevcut genelgelerde gübre bayilerinden herhangi bir teknik diploma istenmemektedir. Gübre satan birçok dükkanın varlığından bakanlık yetkililerinin dahi haberi yok. Oysa bitki besleme de bitki koruma kadar önemlidir. Dolayısıyla gübre satan bayilerin de bu konuda eğitilmesi ve teknik diplomaya sahip olması şartı konularak uygulamaya buradan başlanmalıdır.

Kimyevi gübre denetim yönetmeliği güncelleştirilerek sahte gübrecilere ve art niyetlilere caydırıcı müeyyideler uygulanması gerekmektedir. Toplatılacak gübrelerin listelerine bakılığında yıllardır hep aynı firmalar veya onların devamı olanlarda olumsuzlukların tespit edildiği görülecektir.

Sehven hata yapan firmalarla art niyetliler ve sahteciler ayırt edilerek farklı müeyyideler uygulanmalı, denetimde hata ve kusur oranına göre cezalar verilerek eşitlik sağlanmalıdır. Tescil ve etikette %20 beyan edilen bir element için; örnek olarak bir noksanlık için bin TL iki noksanlık için beş bin TL, üç noksanlık için on bin TL, beş noksanlık için on beş bin TL ve ayrıca tescil iptali, beyanın yarısı çıkması halinde yüksek para cezası mahkeme ve işyerinin kapatılması v.s. gibi. Mevcut uygulamada tekli gübrelerde 20 beyan edilen bir element tolerans sınırı olan 1.1. yani 18.9 a kadar tolere ediliyor 18.8 çıkarsa 20 bin TL’nin üzerinde para cezası ödettirilmesine rağmen.  Beyanı 20 olup ta yarısı ve hatta ¼ ü dahi çıksa para cezası yok. Toplatma kararı var o da zaten önceki yazılarımda bahsettiğim gibi numune alındığı gün üretici firmaların haberi oluyor ve birkaç gün içerisinde bayilerden tüm gübrelerini toplayıp şarj numaralarını değiştirerek aynı gübreleri tekrar piyasaya sürüyorlar. Dolayısıyla toplatma cezasında hiçbir kayıpları olmuyor. Hatta numune alındıktan sonra yasal prosedür bazen iki aydan fazla sürüyor ki, bu gübreler de o zamana kadar çiftçilere satılmış ve bitkilere veya toprağa verilmiş oluyor. Bu durumda çiftçinin tüm zararlarının da gübreyi sözleşmesini yapıp bayi ye satan firmalardan veya sözleşmesiz satış yapmış ise bayilerden tazmin edilmesi gerekir. Zira bunda en büyük zararı çiftçi görüyor, bitki besini olarak satın aldığı gübrenin sahte olduğundan hiçbir zaman haberi olmuyor. Verim düşüklüğünü de başka nedenlerden zannediyor. Bu vurdumduymazlığı izah edecek kelime bulamıyorum…

Gübrede %90 dışa bağımlıyız. Sektördeki ithalatçı firmalar bilhassa AB Ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal ettikleri gübrelerde miktar ve tutar farkı gözetilmeksizin her seferinde 500 TL ithalat izin bedelini Tarım Bakanlığına ödemektedirler. Bir ton ithal eden firmadan da elli bin ton ithal eden yani bir gemi dolusu ithal eden firmadan da aynı bedelin alınmasına son verilip ithal edilen gübrenin döviz cinsinden tutarı veya ton olarak miktarı baz alınarak 50 TL den başlanıp kademeli olarak artırılarak, bu adil olmayan bedelin döner sermayeler aracılığı ile alınması tekrar gözden geçirilmelidir. Bunda da sahteciler ve art niyetliler karlı çıkıyor. Zira dürüst ithalatçılar ithalat işlemleri analiz ücretleri nakliyesi gümrük işlemleri deneme çalışmaları v.s. bin bir çeşit yasal prosedürlerle uğraşmalarına rağmen, sahteciler ithal edilip piyasada tutulan firmaların taklit ambalajlarını yapıp içerisine de ucuz materyaller doldurarak piyasaya sürüyor ve milyarlar kazanıyorlar. Yakalandıklarında da mevcut yönetmelikler gereği hiç ceza verilmiyor, verilen ceza da kağıt üzerinde kalıyor. Bu kişilere yüksek miktarda para cezası ve ilave hapis cezası verilmesi gerekirken Tarım Bakanlığı bunları caydırıcı hiçbir önlem almadığı gibi, Tüketiciler Birliği olarak yazılı müracaat etmemize rağmen haksız rekabet olur düşüncesiyle teşhir edilmelerini dahi engelliyor. Daha 2008 yılında yalnız bir depoda 25.000 kg. Magnezyum sülfatı ithalatçı bir firmanın taklit ambalajlarını yaparak MAP torbalarına doldurup pazarlayan kişiler denetim elemanlarınca mahkemeye sevk edildi. 300 Ton olarak piyasaya sürüldüğü duyumunu aldık. Mevcut yönetmelikler gereği mahkemece de takipsizlik kararı verildi. (Magnezyum Sülfatın kg.ı yaklaşık 60 kuruş, taklit ambalajı yapılan MAP’ın 3.50 TL. Ayrıca bitkiye, toprağa, çevreye, çiftçiye, üretime v.s.verilen zararlar)

Bu yönetmelikleri hazırlayanların utanmaları, hatalarını anlamaları ve sektörde onurlu olarak faaliyet gösterenlerden özür dilemeleri gerekir. Mevcut genelgeleri derhal ciddi firmaların lehine, sahtekârların da aleyhine olacak şekilde değiştirmeleri ve denetim elemanlarınca alınan numunelerin tescil ve etiket beyanı ile laboratuar sonuç değerlerinin Tarım İl Müdürlükleri ve Tüketiciler Birliği Tarım Komisyonları aracılığı ile kamuoyuna duyurulup teşhir edilmeleri gübre sektörü, çiftçiler ve tüketiciler adına olumlu gelişmenin ilk adımı olacaktır. Biz Tüketiciler Birliği Antalya Şube Tarım komisyonu olarak bu uygulamaların takipçisi olmaya, başta basın ve medya kuruluşları olmak üzere sesimizi duyurabildiğimiz tüm enstrümanları kullanarak olumlu ve olumsuz gelişmeleri ilgililere ve kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz.

Sebahattin EMÜL

Tüketiciler Birliği Antalya Şube

Tarım ve Gıda Komisyonu Sorumlusu

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari