HASAN ÂLİ YÜCEL MERSİN DE DE ANILDI

Mart 6, 2010 tarihinde tarafından  
EĞİTİM VE KÜLTÜRÜN TARİHİ - M.ALİ SULUTAŞ kategorisinde yayımlanmıştır.

HASAN ÂLİ YÜCEL MERSİN DE DE ANILDI

“Hasan Ali Yücel’den Günümüze; Bilim, Kültür ve Eğitim Politikaları”

‘Anadolu Aydınlanması’nın devrimci Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, 27 Şubat 2010 Cumartesi  günü, ölümünün 49. yılında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası büyük salonunda anıldı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Genel Merkezi ve çiçeği burnunda Mersin YKKED ile Mersinli ‘imece kuruluşlar’ işbirliğinde düzeyli bir açıkoturumda  yüzlerce eski ve yeni kuşak eğitim-öğretim ordusu, gönüllü girişimle yapılan bu anma etkinliğinden çok bilgilenmiş ve yararlanmış olarak çıktık.

Düzenleyenlere sonsuz teşekkürler!..

Köy Enstitüsü çıkışlı, hepsi artık emekli  öğretmenler, MEÜ öğrencileri, gelen konuklarla birlikte etkinliği baştan sona büyük bir ilgi ve katılımcı duygularla izlediler. Hasan Âli Yücel’in anısına hazırlanmış belgeselin gösteriminden sonra, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş başkanlığında ‘Açıkoturum’a geçildi.

Yard. Doç. Dr. Güzel Yücel (Hasan Âli Yücel’in torunu/Can Yücel’in kızı), Halil Vural (Eğitimci/YKKED Kurucu Başkanı), Hıfzı Topuz* (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Mustafa Gazalcı (Eğitimci, CHP Eski Milletvekili) bilgilendirici konuşmalarında vurgulanan konular:

Köy Enstitülü yıllarda; edebiyat, felsefe, sanat, insanların kültür hakkı, var olmanın anlamı, imece, yardımlaşma, paylaşım öğretildi; ulusalcı olunabilineceği kadar evrensel de olunabilineceği anlatılıp gösterildi. Altı yıl gibi kısacık bir sürede Köy Enstitüleriyle ülke eğitim ve sosyal yaşamında nasıl büyük bir aşama yaşandığı görsel sunumların da katkısıyla vurgulandı. Enstitülerin kapanış nedenleri ve 1980 darbesinin ülke eğitim ve eğitimcilerine nasıl darbe vurduğu anlatıldı. Yoksuldan varsıla herkesin birleştiği günümüz eğitim sisteminin ‘iflas’ ettiği, acil çareler aranması gerektiği dillendirildi. Doğaya ve uygarlığa karşı suç işlenmekte olduğu da kabul edilen bir saptamaydı, katılımcılarla yapılan özel görüşmelerde.

Mersin ve yöresinde düşünsel hareketlilik yaratacak olan bu yeni girişime, gençlere ve çocuklara yönelik eğitim odaklı gönüllü hizmet veren Mersin Sivil Toplum Birliği de destek verecektir, inanıyorum. Böylece, kültür, sanat, eğitim, sağlık, demokrasi, açılım, saçılım gibi konularda toplumu da bilgilendirici toplantı ve söyleşilerin yapılması mümkün olacaktır.

Toplantıda, ‘Ziraat Marşı’ ile ‘Öğretmen Okulu Marşı’ okunup özlem de giderildi.

“Sürer eker biçeriz, güvenip ötesine, / Milletin her kazancı milletin kesesine //
Toplandık Baş Çiftçi’nin, Atatürk’ün sesine / Toprakla savaş için, ziraat cephesine.”

“… Ne aldanmak, ne aldatmak, ne avunmak, ne avutmak,

Gözü pek ,yüreği yumuşak olmak,

Doğruyu kuşun ötmesi gibi sıkıntısız söylemek,

İnanmayanları inandırmak,

Küsmeden, kızmadan cehalete karşı mücadele etmek,.

Uyuyanları uyandırmak,

İğrenmeden kirlileri temizlemek,

Bayramlarda, bayramlar için çalışmak…”

Anlayışına ve  Bağımsız Cumhuriyet idealine bağlı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, akıl ve bilimi rehber edinen  kuşaklar ve yurttaşlar yetiştirilmesini amaçlayan, “Anadolu bozkırında kendi kendine açıp solan hiç bir kır çiçeği  bırakmamak” inancıyla yola çıkan; ‘Türk ve Dünya Eğitim Tarihi’nin benzersiz, çok önemli ve özgün kurumları Köy Enstitülerinin kurucularından, dönemin Milli Eğitim Bakanı, düşünürü, kültür insanı H. Âli Yücel’i  49. ölüm yıldönümünde, ADD, ÇYDD, Eğitim-İş, YKKED Mersin Şubeleriyle ÇEDD ve İSK olarak  andık, anıyoruz…

İlki, bugün Şirinyer-Buca olarak bilinen (Timurlenk’in 1402’de İzmir’i kuşatması sırasında çadır kurduğu sanılan) Kızılçullu’da 1937’de ve en sonuncusu da Van, Erciş’te 1948’de kurulan Köy Enstitülerinin sayısı, o yıllarda Türkiye’de 63 il bulunması nedeniyle her üç ile bir olmak üzere, aşağıdaki Türkiye haritasında görüldüğü gibi, 21 olarak biliniyor.

“Biz, istiklâl mücadelesinden itibaren sosyal hayatımızda yaptığımız büyük devrimleri köylere götürecek adam yetiştirmek isteriz. Çünkü, ümmet devrinin böyle bir adamı vardır. Bu, imamdır. İmam, insan doğduğu vakit kulağına ezan okuyarak, vefat ettiği vakit mezarının başında telkin verene dek, doğumundan ölümüne kadar bu cemiyetin manen hâkimidir. Bu manevi hakimiyet, maddi tarafa da intikal eder. Çünkü köylü hasta olduğu vakit de sual mercii imam olur. Biz imamın yerine, köye devrimci düşüncenin adamını göndermeyi isteriz. İmam nasıl doğarken ezan, vefatında telkin ile doğuştan ölümüne kadar elinde tuttuğu küçük toplumun hâkimi ise, önderi ise, bizimki de bir taraftan maddi, diğer taraftan manevi köyün imamı olsun. Ve imam nasıl onun çocuğunu okutuyorsa (Elif be’den başlayıp amme tebareke’ye kadar) bizimki de onun çocuğunu okutsun. Çocuğunu okutmak için bu otoriteyi elde etmesi lâzımdır, düşüncemiz bu idi.” Hasan Âli Yücel (1960)**

“Köy Enstitülerini Cumhuriyetin eserleri içinde en kıymetlisi , en sevgilisi sayıyorum. Köy Enstitülerinden yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetlerini ömrüm boyunca yakından ve candan takip edeceğim. (9.5.1941)” diye söz vermişti İnönü. Bu söz yıllar sonra acıyla anımsanacaktı.

Mehmet Ali Sulutaş, MBA, iktisatçı, araştırmacı, yazar

Mersin Sivil Toplum Birliği kurucu başkanı ve eşgüdümcüsü

‘Migration Ballads’ adlı Ali F. Bilir şiir kitabının İngilizce çevirmeni

‘Düşüncelerin Dansı’, ‘Ana Sütüm Türkçe’ ve ‘Üçüncü Arka’nın yazarı

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği Kurucu Genel Sekreteri ve en yaşlı-genç Bilgesi

Pestalozzi (1746’lı), Yücel (1897’li), Tonguç (1893’lü) ve Köy Enstitüleri (1940’lı)

‘Migration Ballads: A Poet’s Journey’ Poet: Ali F. Bilir, Translator: M. Ali Sulutas

(324) 327 4749; (532) 606 5776 www.adanafikirplaformu.org www.demokratmersin.com/

—————-

* İstanbul, 22 Mart 1923 doğumlu gazeteci-yazar Hıfzı Topuz’un 87. doğum yılı kutlu olsun!..

Türkiye Yazarlar Sendikası kurucu üyesi olan yazar, Galatasaray Lisesi’ni (1942), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni (1948) bitirdi. Steasbourg Üniversitesi’nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans (59) ve doktorasını (1960) yaptı. Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde ‘Özgür Haber Dolaşımı’ şefi olarak çalıştı (1959-1983). Uluslararası gazetecilik örgütleri arasında meslekî işbirliği, basın ahlâkı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti.

** H. Âli Yücel ve Köy Enstitüleri anısına, Türkçenin yüceliği adına bir de özeleştiri:

Cumhuriyetimizin temel kuruluş amaçları doğrultusunda Türkçe kullanımına da özen gösterilmesi bağlamında, yazıda ve söylemde dil kirlenmesine önayak olunmamalıdır. Sözgelimi, ‘Panel’ yerine, ‘Açıkoturum’, ‘Panelist’ yerine ‘Konuşmacı’, “İrtibat Tlf:” yerine ‘Bilgi için:’, “Saat: 15:00” yerine  (sıfırlar yazılmadan) ‘Saat: 15’ diye yazılması daha doğru Türkçe ve girişimin amacına uygun olurdu.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Genel Merkez Bürosu:

İnönü Caddesi 58/17 Birlik Apartmanı Altıntaş / İzmir Telefon: 256 52 62 yenikusakizmir@yahoogroups.com ykkedernegi@yahoo.com.tr

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari