LİMON SANAYİSİNİN OLUŞTURULMASI ÖNEMLİ VE GEREKLİ

Ekim 14, 2009 tarihinde tarafından  
DUYGU DOLU - DUYGU SUCUKA kategorisinde yayımlanmıştır.

LİMON SANAYİSİNİN OLUŞTURULMASI ÖNEMLİ VE GEREKLİ

Cemalettin KURT:  Mersin İli Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı ve Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

3 Kasım 2008 tarihinde, Tarsus’ta gerçekleştirmiş olduğumuz bir “Çiftçi Sorunları Paneli” vardı. Sayın Cemalettin Kurt o panele konuşmacı olarak katılmıştı. Tanışmamız o vesile iledir. Panel İZDER ve benim temsilcisi olduğum Çevre Kültür Kooperatifleri Mersin Birimi tarafından düzenlenmişti.

Paneldeki konuşma performansı ve derin bilgisiyle izleyicinin ilgisini çekmişti Sayın Kurt. Panel sonrası ayaküstü fikir teatisinde bulunmuş ve daha sonra ortak bir çalışmanın kararını hemen orada vermiştik.

İlerleyen zaman içerisinde, yerel seçimler öncesinde, “Kadın, yerel yönetimlerin neresinde” konulu bir panel düzenlemiştik. 2 Mart 2009 günü Mersin’de düzenlediğimiz o toplantı siyasi çevrelerden ilgi görmese de oldukça ses getirmişti ve Cemalettin Bey’in o çalışmada yoğun emeği vardı.

Ülke meselelerini konuşma platformlarında yan yana geldiğimiz Cemalettin Kurt’la dostluğa giden bir yolda, onun içinde bulunduğu sektörü, narenciye ya da turunçgil sektörünü biraz inceleme gereği duydum.

Ve gördüm ki, önemli bir projeleri var. Burada, bu yazıda, asıl bahsetmek istediğim de o projedir.

İçinde bulunduğu çiftçi sorunlarına duyarlı ve çeşitli platformlarda bu sorunları dile getirmek için uğraş veren Cemalettin Bey, elinde bulunan ‘Kabuk Özürlü Limon İşleme Tesisi Projesi’ ile narenciye sektörüne yeni bir boyut kazandırma çabası içindedir.

Kabuğu özürlü olan limonlar ihraç edilme konusunda sıkıntı yaratmaktadır. Bu limonların bir tesiste rafine edilmesi ve suyunun taze olarak muhafaza edilmesi yoluyla tüketiciye ulaştırılmasıdır sözünü etmek istediğim proje.

Birlik Başkanı Cemalettin Kurt’un projeyle ilgili ön sözleri şu şekildedir:

“Bu proje için İtalya’ya gittim, çünkü orada, kurguladığımız bu tesisin sanayisi bulunmaktadır.  ODTÜ ile irtibat halindeyim ve TÜBİTAK’ın bu projeyle ilgilenmesini istiyorum.  Ben bu tesisi kişisel olarak kurarım ama benim isteğim böyle bir tesisin Birlik adına kurulmasıdır.”

Birlik Başkanı elindeki Projeyi şu şekilde özetlemektedir:

************************

TURUNÇGİLİMİZİN PAZARLAMA SORUNLARI VE KABUK ÖZÜRLÜ LİMON İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Turunçgiller; turunç, portakal, mandalina, greyfurt, bergamot ve limon gibi ekonomik değeri yüksek olan meyveler üreten bir bitki topluluğudur. Bu bitkilerin meyvelerinden gıda olarak faydalanıldığı gibi meyve kabuklarından, yapraklarından veya çiçeklerinden parfümeride koku vermekte kullanılan uçucu yağlar da elde edilmektedir.

Tüm dünyada toplam narenciye üretimi yaklaşık 100 milyon ton olup, 20 milyon ton ile Brezilya başı çekmektedir. Akdeniz ülkelerinin toplam üretim rakamı ise 17 milyon ton civarındadır ve en büyük üretici İspanya’dır.

Türkiye, yıllık yaklaşık 2.8 milyon ton üretim ile dünyada ilk 10 üretici arasında yer almaktadır. Ülkemizde yaklaşık 92.000 hektar alanda narenciye üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde narenciye üretim potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen yeterli üretim ve ihracat rakamına henüz ulaşılamamıştır.

Halen üretimin büyük kısmı yurt içerisinde tüketilmekte ve % 30’luk kısmı ihraç edilmektedir.

Ülkemizde kişi başına yıllık 30 kg. olan tüketimin alternatif kullanım şekilleriyle birlikte gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 40 kg.’a çıkartılması mümkündür.

Kişi başı tüketim 40 kg.’a çıktığında ülkemizin tahmini yıllık tüketim kapasitesi de 2.8 milyon tona ulaşmış olacaktır ve bu miktar da bizim yıllık üretim kapasitemize eş değer olacaktır.

Turunçgil ürünleri, dalından koparıldığı anda tüketime hazır ürünlerdir. Bu tür ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında ambalajlama, depolama faaliyetleri ile ürünün pazarlanması oldukça önemlidir.

Turunçgiller ülkemizde en fazla Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Çukurova bölgesinde Türkiye’deki toplam turunçgillerin %70 ‘i, toplam limon üretiminin ise % 90’ı üretilmektedir.

Mersin ilimizin Erdemli ilçesinde ise toplam limon üretimimizin %65’i üretilmektedir.

Erkenci limon olan enterdonat ve mayer limonlarının hasatlarının bittiği Kasım ayından sonra ise Erdemli ilçesi Türkiye limon üretiminin % 92’sini karşılamaktadır.

Ağır Kış şartlarının başladığı Kasım ayı ve sonrasında hasadı gerçekleştirilen limonlarda, mevsim koşullarından kaynaklanan sürtme ve yaralanma gibi kabuk özürlerinin çoğaldığı gözlemlenmektedir.

‘’Kabuk Özürlü’’ diye adlandırılan bu limonların miktarı bazı yıllarda toplam miktarın %35’ini bulmaktadır ve uzun yıllar ortalaması ise % 25 civarında olmaktadır.

Turunçgil üretimi yıllık 2.8 milyon ton olan ülkemizde taze sıkılmış meyve suyu üreten tek bir tesis bile yoktur. Mevcut tesislerin tamamı konsantre meyve suyu üretmekte olup, ürünler tüketicilerce de beğenilmemekte ve tüketilmemektedir.

Bu bağlamda turunçgil meyvelerinde Flaş Sterilizasyon teknolojisi ile üretilen taze sıkılmış (konsantre olmayan), ihraç nitelikli, kaliteli meyve suyu üretecek tesisler teşvik edilmelidir.

Kabuk Özürlü limonun meyve suyu sanayinde işlenmesi ile hem oldukça büyük bir ekonomik değer elde edilebilir hem de bu ürünlerin değerinin altında satılmasının önüne geçilip, Kabuk Özürlü olmayan, albenisi yüksek 1. sınıf meyvelerin pazardaki fiyatının düşmesi engellenebilir

Kabuk Özürlü Limonun sanayi ürünü olarak işlenmesinin ekonomik büyüklüğü basit usulde aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

*  800.000 ton yıllık limon üretiminden elde edilen ortalama %25 Kabuk Özürlü limon…

*  800.000 ton x 0.25 = 200.000 ton Kabuk Özürlü Limon…

*  200.000 ton Kabuk Özürlü Limondan yaklaşık 1/3 oranında Limon Suyu elde edilir…

*  Elde edilen limon suyu miktarı yaklaşık 65 milyon litredir.

*  Flaş Sterilizasyon yöntemi ile elde edilmiş 1 litre ambalajlı limon suyunun Hollanda’daki satış fiyatı 3.25 Euro dur.

*  65 milyon litre x 3.25 Euro = 211.250.000 Euro

*  Bu rakam, Türkiye’nin limon ihracatından elde ettiği rakamın yaklaşık 2 katıdır.

Tüm bu veriler göstermektedir ki, Türkiye, tüm turunçgil ürünlerinde ve özellikle limonda ve portakalda Flaş Sterilizasyon metoduyla işleme yapan meyve suyu tesislerini oluşturmalı ve bu tesislerin kuruluşu devletçe yoğun bir biçimde teşvik edilip desteklenmelidir.

Özellikle,  üretim miktarı dikkate alınarak, hasadı kış koşullarına rastlayan ve ‘’Kabuk Özürlü’’ limon oranı oldukça yüksek olması kaçınılmaz olan Mersin ili, Erdemli ilçesinde bu tür bir tesisin bir an evvel kurulmasının devletçe desteklenmesi önceliklerden olmalıdır.

FLAŞ STERLİZASYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİM YAPAN BİR TESİS İÇİN YAPILAN FİNANSAL  ÖN FİZİBİLİTE

2008 Yılı Ocak ayında, Meyve suyu işleme tesisleri imal eden, bu sektörün en büyüklerinden olan İtalyan FRATELLI INDELICATO firmasından edindiğimiz, Polycitrus M6 diye adlandırılan tesis için oluşturulan değerlerdir.

Erdemli’de  Kurulması Olası Bir Tesisin Fiziksel Karakteristikleri:

Fabrika işleme kapasitesi     a.) limon…………..                4 ton /saat

b.)portakal ………                 8 ton/saat

Fabrika için gerekli arsa ………………………                  10.000 m2

İşleme alanı, soğuk hava ve ofis için kapalı alan …….         4.000 m2

Çalışacak Personel sayısı        a.) İdari Personel   ……..                   6 kişi

b.)Teknik personel …….                   5 kişi

c.) Diğer çalışanlar(her vardiyada)  13kişi

Tesisin işleme biçimi;

Temiz meyveler, taşıyıcı bir bant ile birbirine aynı yönde dönen, yüzeyi rendeli iki büyük silindirin yer kapalı ve şeffaf bir düzenekten geçerken limonun ya da portakalın kabuklarındaki yağ keseciklerinin patlatılması ile kabuk kısmından tamamen arınırlar.

Patlatılan yağ kesecikleri, kapalı ve şeffaf kabinin üzerinde yer alan çok ince su spreyleri ile sürekli yıkanarak başka bir bölümdeki kaplarda ham yağ olarak toplanırlar ki daha sonra bu yağlardan, sanayide kullanılan uçucu yağlar ve eterler elde edilir.

Kabuğundan arınmış meyve daha da temiz olsun diye ve suyunda, kabuğundan yansıyan yabancı tatlar ve maddeler olmaması için, fırçalama adı verilen başka bir makineye kapalı bir konveyör yardımıyla taşınır.

Kabuklarındaki yağ keseciklerinden tamamen arınan meyve fırçalama makinesinden sonra finişer adı verilen ve meyvenin suyunu sıkan ve istenilen tortu(meyve parçacıklarına )ya göre seçilen elekler bulunan yatay preslerden geçer.

Sıkılan su, flaş sterilizasyonu yapılmak üzere krom tanklara alınır. Geri kalan posa ise, buharla ısınan ve direk ateşle temas etmeyen fırınlarda, hareketli bir konveyör zincire asılmış tavalarda kurutulduktan sonra elemeli bir değirmenden geçirilerek un haline getirilip, vakumlu paketlerde pasta ve ekmek sanayine c vitamini katkısı ve aroma verici hammadde olarak sunulur.

Krom tanklarda bekletilen limon/portakal suyu, bu sistemdeki rafine işlemlinden sonra kullanıma sunulur.

TESİSİN MAKİNALAR DAHİL FİZİKİ MALİYETİ

OCAK 2008 Fiyatlarıyla

*Arsa Bedeli Arpaçbahşiş Kasabasında yol kenarında ve 10.000 m2               180.000 Euro

*Kapalı alan inşaatı soğuk odalar (3000 m3) ve ofis katı, çevre düzenlemesi dahil.  400.000 Euro

* makineler ve diğer alet ve edevatlar için                   670.000Euro

* TOPLAM                                                                 1.250.000 Euro

***********************************************************************************

Bu projenin destek görmesi ve hayata geçirilmesi temennisiyle Birlik mensuplarına başarılar dilerim.

LİMONLAR13.10.2009

dsucuka@hotmail.com

  • Netinial Internet

Yorumlar

“LİMON SANAYİSİNİN OLUŞTURULMASI ÖNEMLİ VE GEREKLİ” adlı makaleye bir yorum yapilmis
  1. Durmuş Özdemir dedi ki:

    Bizim de alternatif geçim kaynakları yaratmamız lazım.
    Turizmden başka işimiz yok diye kenara çekilmekle olmuyor.
    Kemer markalı nar ve narenciye ürünleri yaratılmalı.
    Kemer Belediye Başkanımıza duyurulur.

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari