MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLE AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI’NA AÇIK MEKTUP

Kasım 2, 2009 tarihinde tarafından  
DUYGU DOLU - DUYGU SUCUKA kategorisinde yayımlanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLE AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI'NA AÇIK MEKTUP

Dört yıllık geçmişimizle Güneydoğu’nun önemli başlıklardaki sorunlarını bilimsel ortamlarda tartışma, çözüm önerilerini sunma gayretiyle çalışan bir derneğiz. Temel çalışma prensibimiz eğitim hedeflidir.

Bugüne kadar Güneydoğu’nun değişik il ve ilçelerinde 29 panel yaptık. Son üç panelimiz üç değişik şehirde olup “çocuk yaşta evlilikleri konu alan, evlenme olgunluğu dediğimiz erken evlenme” panelleridir. Batman, Siirt ve Midyat’ta gerçekleştirmiş olduğumuz panellerde hedef kitlemiz özellikle liseli kız öğrenciler idi. Konuşmacılarımız ise Milli Eğitim İl Müdürleri, Sağlık İl Müdürleri, Müftü ve Vaiz idi. Konuya eğitim, sağlık ve dini açılardan bakmaya çalıştık. Ve birkaç ay önce yapılmış küçük bir anketimizi o toplantılarda izleyici ile paylaştık.

Çocuk yaşta evliliklerle ilgili panellerimizin sonuç raporlarını aşağıda sunuyorum. Bu çalışmaların dosyalarını da makamınıza sunmaya çalışacağım. Bunlar bilinmedik konular, görülmedik gerçekler değil. Elbette ki sizler de bu gerçeklerin farkındasınız. Ancak bu gerçeklerle ilgili nelerin yapılıp yapılmadığı, nelerin yapılması gerektiğidir üzerinde durmak istediğimiz.

Sizler birer Bakan, ama aynı zamanda birer kadınsınız. Konuya daha duyarlı duracağınız inancı içerisindeyiz ve şunu öneriyoruz:

Evlilik kurumunun sağlam temellerde gelişmesi ve gelecek nesillerin evlilik anlayışıyla ilgili bilinçli bir akım oluşturulabilmesi için okullarda veli ve öğrencilere evlenme olgunluğuna dair rehberlik hizmeti verilebilir. Çocuk yaştaki evliliklerin sağlık yönünden sakıncaları ders olarak anlatılabilir. Ya da bu anlamdaki bilinçlendirme için bir başka yol bulunabilir.

Saygılarımla.

Duygu Sucuka

Güneydoğum Derneği Başkanı

www.guneydogum.org.tr

Doğu-Güneydoğuda çocuk yaştaki evlilikleri irdeledik

Batman, Midyat ve Siirt’te gerçekleştirmiş olduğumuz panellerimizde ekonomik ve sosyal alanlarda birçok konuyu ele aldık. Erken evlenmeler, engelliler, GAP, su ve kuraklık, Kalkınma Ajansları, turizm, telkari, vs. Panellerin sonuç raporlarını konu başlıklarıyla işlemeye çalışacağım.

……………….

Erken evlenmeler (çocuk yaş evlilikleri) paneli sonuç raporu:

Üç ayrı şehirde yaptığımız üç ayrı panelle incelemeye çalıştık erken evlenmeleri. Çocuk yaştaki evlilikler diyoruz biz buna. Batman, Midyat ve Siirt’te, salonları dolduran yüzlerce Kız Meslek Liselerinin öğrencileri, ÇATOM ve Halk Eğitim kursiyerleri, öğretmenler, veliler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yerel basın aracılığıyla binlerce kişiye ulaşmış, konunun önemini geniş kesimlere duyurmaya çalışmış olduk.

1. BATMAN:

İlk panelimizi 21 Ekim 2009 günü Batman Kültür Merkezi Konferans Salonunda yaptık. İlk konuşmacımız olan Batman Sağlık İl Müdürü Mehmet Baş çok önemli bilgiler verdi, çocuk yaş evliliklerinin tıbbi açıdan sakıncalarını anlattı.

Mehmet Baş özetle şunları söyledi:

“Konunun %80’i sağlık boyutudur. Dünya Pediatri Dernekleri 21 yaşın altını çocuk kabul ediyor. Son bir iki yılda Batman’da, 18 yaş altı 1192 tane evlilik olmuştur. Vücudunu tanımamış iki insan evleniyor ve bundan da birçok sakınca doğuyor. En başta sağlıksız bir cinsel hayat doğuyor. Depresif durumlar hasıl oluyor. Töre, ekonomik baskılar, sosyal baskılar erken evlenmelerin sebepleri arasında yer alıyor.

Çocuk doğurmak için ideal yaş 23 ile 31 yaşları arasıdır. Erken yaşta doğumlar engelli, özürlü olabiliyor. 18 yaş altı kız çocuklarının doğurduğu çocukların büyük kısmı özürlüdür. 18 yaş altı doğumlar çeşitli hastalıkların da en önemli kaynağıdır. Hipertansiyon, şeker hastalığı, vs.

Batman’da SSB hastaları (6-7 yaşına kadar yatağa bağlı, ömrü 20-30 yaşlara kadar, zihinsel özürlü) ciddi orandadır.

Anne, çocuk yaşta olduğu için sorumluluğunu bilmediğinden çocuğu sağlıklı büyütemiyor. Ayrıca çocuk yaştaki annenin hiçbir sağlık güvencesi olmadığından sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı da yoktur.”

Ankara’da bir sağlık toplantısına çağrılı olan Mehmet Baş, panelde konuşabilmek ve bu bilgileri sunabilmek için Batman uçağına yetişemeyeceğinden Diyarbakır’dan gitmeyi tercih etmiştir. Salondaki kız öğrencilerin soru yağmuruna tuttuğu Sağlık Müdürü cevaplayabildiği oranda soruyu cevaplamış ve çok faydalı bilgiler sunmuş olarak ayrıldı panelimizden.

İkinci konuşmacı Batman Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa ise konuyu eğitim ve eğitim yaşı açısından ele aldı ve özetle şunları söyledi:

“Küçük yaşta evlenen kızların ruh ve beden sağlığı bozulmakta, ayrıca eğitim hakları ellerinden alınmaktadır. Kız çocuklarının fikri bile sorulmadan gerçekleştirilen erken evlilikler sadece aile yapısını değil toplumunun diğer katmanlarını da olumsuz etkilemektedir. Kamuoyu araştırmasına göre erken evliliklerin %20’si boşanma ile sonuçlanmaktadır. Yine Meclis araştırması olarak 18 yaş altı evlilik oranı %35’tir. Yani her üç evlilikten biri erken evliliktir. Berdel, beşik kertmesi gibi zorlamalar erken evlilik sebebi oluyor. Kız çocuğunun rızası olmadan yapılan evlilik kız çocuğuna şiddettir. Birtakım psikolojik bozuklukları beraberinde getirmektedir. Erken evliliklerden en büyük zararı kadınlar görmektedir. Evlendirilen kızlar okula gönderilmemekte, okula gönderilmeyen kızlar evlendirilmektedir. En temel hak olan eğitim hakkı kızların elinden alınmamalıdır. Hiç kimse eğitim özgürlüğünden mahrum bırakılamaz.”

Bu arada izleyicilerden gelen öneriler de şu şekilde idi:

TOKİ kız öğrenci yurtları yapsın, kızlar orta öğretim eğitimlerine devam ettirilsin.

MİDER Başkanı Ünal Günel ise şu şekilde özetledi konuyu:

“Kırsal toplumda 18 yaşın biraz altı ve üstü evlilikler normaldir. Şehirde evlilik ise daha ileri yaştadır. ’23 yaşındayım, askerden geldim, işim yok, mesleğim yok, üç çocuğum var’ diyen birçok dilekçe geliyor önüme. Küçük yaş evliliklerinin sonucu hızlı nüfus artışını getirmekte, bu da okullarda kalabalık sınıflar, hastanelerde uzun kuyruklar, işsiz gençler yaratmaktadır. Erken evlenmeyin, hayatı kendinize zindan etmeyin. Kemik gelişimi tamamlanmadan doğum yapan kadın ölü doğurabilir, kalça gelişimi tamamlanmamıştır çünkü. Ben hazırlıksız, genç evlilikleri burada (Midyat) gördüm. Çocuk yaşta evlilikleri önüme gelen dilekçelerden gördüm.”

……………..

2. MİDYAT:

Erken evlenmeler konusunu 22 Ekim 2009 günü Midyat’taki panelimizde işledik. Konuşmacılar Mardin Müftüsü Mehmet Kızılkaya ile MİDER Başkanı Ünal Günel’di.

Müftü Mehmet Kızılkaya, kendisinin de erken evlenmeler konusunda özel bir çalışmasının olduğunu, bu nedenle çalışmalarımıza ilgi duyduğunu belirterek erken evlilikler konusunda özetle şunları söyledi:

“Aile toplumun çekirdeğini oluşturur, aile bozulursa toplum da bozulur. Benim yaptığım bir araştırmaya örnek; 12 yaşında evlenmiş, 6 çocuğu bulunmakta, şu an 20 yaşında. Bir başka örnek; 13-14 yaşında evlenmiş, 8 çocuğu var, kocası bırakmış, başkasıyla evleniyormuş. Burada birinci problem erken evlenmedir, ikinci problem ise resmi nikâhın olmamasıdır. Yasalarımız evlilik için geçerli yaşı 18 kabul etmiş, ancak evlenme çağı 25’tir. Kızlar okursa, meslek sahibi oluncaya kadar okullarına devam ederse bu konu kendiliğinden düzelir. Üniversite bitiren, meslek sahibi olan kızların 25 yaşından önce evlenmesi mümkün olamaz.”

…………………

3. SİİRT:

Erken evlilik konusunu 23 Ekim 2009 günü Siirt’te işledik. Siirt Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Atalay, Siirt Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Gülay Özer ve Siirt-Şirvan Vaizi Uğur Ermen konuştular konuyu. Ayrıca konuşmacılar arasına sonradan dahil olan Siirt Üniversitesi Rektörü Recep Ziyadanoğulları da kız öğrencilere erken evlenmemeleri, Siirt’te artık bir üniversite olduğunu ve eğitimlerini sürdürmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Atalay, konuya eğitimci felsefesiyle yaklaşıktı ve özetle şunları söyledi:

“Eğitim düzeyi yükseldikçe evlenme yaşı daha mantıklı bir yaşta oluyor. Kızlar ilkokul sonrası okula gönderilmemişse eğer evlendiriliyorlar, eğitim devam ediyorsa zorunlu olarak evlenme yaşı ilerliyor. Ancak ilköğretimi bitiren kızlar maalesef devam etmiyorlar. Liselerin 4 yıla çıkarılması bizi çok rahatlattı. Şimdi zorunlu eğitimin lise bitirme şeklinde uzatılması gereklidir.

Hiçbir geleneksel ve dini gerekçe eğitimi ortadan kaldıramaz. Çocuklarının eğitimine ilgi gösteren anne-babalar çocuklarının çok iyi yerlere geldiğini görüyorlar. İlköğretim sonrası okullaşma oranlarımızda maalesef üzücü durumlar var. Çocukları zorla birisine vermek çok kötü bir şey. Anne-babalara düşen en önemli görev kızlarını istemedikleri kişilere vermemeleridir. Bizde (Siirt’te) kızların intiharı diye bir durum yoktur.

Dr. Gülay Özer ise sağlık yönünden sakıncalara değinerek çeşitli bilgiler verdi. “Erken yaş ve akraba evlilikleri yanlıştır, doğan her 9 çocuktan biri engelli ve sakattır, Akdeniz Anemisi, şeker-diyabet, vs, hastalıkları tetiklemektedir” dedi.

Siirt’in Şirvan İlçesi Vaizi Uğur Erman ise, asıl konuşmacımız olan Siirt Müftüsü Mahmut Gürlen’in beklenmedik bir toplantı için ilden ayrılması üzerine konuşmacımız oldu ve özetle şunları söyledi:

“Mezheplerde çocukların evlenme yaşlarıyla ilgili farklılıklar vardır. İmam-ı Şafi çocukların küçük yaşta evlendirilmelerini buyurmuş. İmam-ı Azam ize ‘erkeklerde 18 yaş, kızlarda 17 yaş’ der. İslam’da evlilik Yahudilikteki gibi hemen sonlanmaz, Hıristiyanlıktaki gibi ömür boyu sürmez. İslam’a göre küçüklerin evlendirilmesi ile ilgili bir içtihat yoktur. Küçük yaşta evlenme ilim yapmasına engeldir. İslam ise ilim yapmayı buyurur. 100 yıl önce  Osmanlı küçüklerin evlendirilmesini yasaklamış.”

Her üç panelimizi de yöneten 22. Dönem Mardin Milletvekili Nihat Eri, yorumlar, toparlamalar kısımlarında konuşmacılarla aynı doğrultuda görüşler belirtti.

…………..

Çocuk yaşta evlilikler, bugün belki tek tük de olsa Türkiye’nin her tarafında görülebilmektedir. Ancak Doğu-Güneydoğu’da, özellikle kırsal kesim ve şehirlerin kırsal kesim kültürünü devam ettiren bazı kısımlarında halen oldukça fazladır. O nedenle çocuk yaşta evlilikleri konu alan erken evlenmeler panellerimizin ilk üçünü Güneydoğu’nun değişik il ve ilçelerinde gerçekleştirdik. Lüzumlu gördüğümüz ve bize ortam hazırlayacak olan başka yerlerde de yapmayı düşünürüz.

İki-üç ay kadar öncesindeydi, Mardin’in bir ilçesinde Bayan Belediye Başkanı şöyle bir demeç vermişti ve basından okumuştum: “Kızlarımızı çocuk yaşta evlendiriyorlar, kızlarımıza sahip çıkın lütfen.”

Panellerimiz esnasında salonları dolduran liseli kızlar, halk eğitim ve ÇATOM kursiyerleri sorularıyla bizleri şu yöne sevk ettiler: Bu tür Panellere babalar çağrılmalı, bu anlatılanlar onlara anlatılmalı idi. Çok haklıydılar ve çok doğru tespitleri vardı. Biz böyle sosyal içerikli paneller düzenlediğimiz zaman şu kesim veya bu kesim demeden tüm insanları davet ediyoruz. Özellikle de anne-babaları. Ancak acı gerçeğimiz, eğitimsiz insanı eğitim verebileceğiniz ortamlara çok kolay getiremediğinizdir.

O nedenle burada şöyle bir düşünce geliştiriyorum:

Küçük çaplı panelleri kahvehanelerde de yapmak gerekir belki. Ama buna ne zamanımız, ne gücümüz, ne de sabrımız yeter.

29.10.2009

Duygu Sucuka

Güneydoğum Derneği Başkanı

…………………………………………………

Panellerimizde izleyiciye okuduğumuz, üyelerimizden Gazi Üniversitesi öğrencisi Midyatlı Mehmet Demir’in, 2009 yaz aylarında, Midyat’ta yapmış olduğu kısa röportajları bu yazıya bir ek olarak aynen veriyorum.

ERKEN EVLENME, EVLİLİK OLGUNLUĞU, EVLİLİĞE HAZIRLIK

Mardin in Midyat ilçesinde,8 kişi ile yapılan görüşmede şunlar kaydedilmiştir:

K.Ş: Cinsiyet, erkek,
12 yaşında evlendi,3 çocuğu var, serbest çalışıyor, ona göre ideal evlilik yaşı 23,hem anne-babasıyla hem de eşiyle sorun yaşıyor. Erken evlenme nedenini sorduğumuzda tamamen anne ve babasının isteğiyle evlenmiş.

A.D: Cinsiyet, erkek,
13 yaşında evlendi,3 çocuğu var, ona göre evlilik yaşı 20-25 aralığı, babasının işini devam ettiriyor(tarım makineleri alım-satımı),bazı sorunları olmakla beraber mutlu bir evliliğinin olmadığını düşünüyor. Evlenme nedeni: Suriye’deki amcasının kızıyla evlenip ekonomik olarak aileler birleşecek.

K.V: Cinsiyet, erkek,
15 yaşında evlendi,5 çocuğu var,25 yaşında, mesleği: şoför, ona göre ideal evlenme yaşı 25,Evlenme nedeni: Annen ve babasının isteği doğrultusunda evlendi. Eşiyle mutlu bir evlilik yaşamıyor, çeşitli suçlardan ötürü 6 ay kadar hapis yattı,

K.N: Cinsiyeti, erkek,
16 yaşında evlendi,1 çocuğu olup eşi hamile,18 yaşında, işsiz, ona göre ideal evlenme yaşı 21. eşiyle yaşıt fakat çeşitli sorunlar yaşıyor. Evlenme nedeni: Annen-babasının isteğiyle evlendi

D.S: Cinsiyet, erkek,
16 yaşında evlendi,4 çocuğu olup eşi hamile, 30 yaşında, 25 yaşında evlenmek isterdi. eşi ile annesi arasında çeşitli sorunlar var. Kendisiyle eşi arasında herhangi bir sorunun olmadığını dile getiriyor.

A.S: Cinsiyet, kadın,
16 yaşında evlendi, 3 çocuğu var, 23 yaşında, ona göre ideal evlilik yaşı 25, eşiyle iletişim probleminin olduğunu ısrarla dile getiriyor, evlenme nedeni: Babasının isteği.

C.D: Cinsiyet, kadın,
16 yaşında evlendi, şimdi 31 yaşında, 7 çocuğu var, ideal evlenme yaşını sorduğumuzda 25 diyor fakat “şimdi aklım olsa hayatta evlenmezdim’’ demeyi eksik etmiyor. çeşitli sorunlar yaşıyor. Evlenme nedeni: Babasının isteği.

A.H: Cinsiyet, kadın,
16 yaşında evlendi, 23 yaşında, 4 çocuğu var, ona göre ideal evlenme yaşı 22, Eşi ve kumasıyla sorunlar yaşıyor. Evlenme nedenine baktığımızda vahim durum ortaya çıkıyor: Köyün muhtarının H.A nın babasına borcu var, Muhtar H.A ile evlenme talebinde bulunuyor ve H.A nın babasının borçlarının tamamını BAŞLIK PARASI karşılığı siliyor…

Temmuz 2009 / Midyat

  • Netinial Internet

Yorumlar

“MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLE AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI’NA AÇIK MEKTUP” adlı makaleye bir yorum yapilmis
  1. esma sezgin dedi ki:

    sayın bakanım ben mersin merkezde eşimle esnaflık yapan ve yılarca beraber çalıştık. ve iki çocuğumuzu okutarak bu hale getirdik ama 2008 da yaşanan ekonomik kirizden işlerimizinde kırılmasına sebep oldu.işletiyimiz marketimin banka kredisi kulanarak satın aldık tam krizin başlama dünemiyidi evimizde kira olduğudan ve çocukların evin masraflarında ağırlığından bankaya olan kredi borcumuzuda üdemekte baya zorlandık ve eşimden ayırlmak zorunda kaldık ama şimdi yine eşimle el ele verip bu borcun ve faizin altından kalkmak istiyoruz ama bankalar elektirik vergiler kira derken çocuklamın okul masrafları derken yetiremyoruz ve kosgebinde bize kredi onayı verdiği halde devletimiz bize kefil olduğu halde bankanın kredeye onay vermedi hiç yardımcı olmuyorlar esnafa sayın bakanım sizden istediyim siz aileden sormlu bakanımız olarak siz büykelerimizden rica ediyorum bize yardımcı olun ben eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum bir araya gelmek istiyorum eyer bu konularda bizelere yadımcı olursanız şu anda ekonomik zorluk sebebi ile çocuklarımla dükanımın üst bülümüde kalıyorum ama çok korkuyorum ya krediyi ödyemesem bunuda elimizden alacaklar bu bankalar lütfen bize yardımcı olnızı ve bocumuda ödemek istiyorum saygılarımla dikate alınmasını rica ediyorum iş işten geçmeden.

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari