MÜZİK VE MÜZİSYENLERİMİZ -3

Ekim 20, 2009 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisinde yayımlanmıştır.

Kaçak müzisyenler, Sigorta ve kimliksiz müzisyenler:

Ekonomik krizin her meslek dalına darbe vurduğu gibi, müzisyenlerimizi de etkilediği gerçektir. Hal böyle iken, ülkemize özellikle doğu bloğu ülkelerinden gelen, bazı organize firmalarınca getirtilen kaçak müzisyenler, çok cüzi fiyatlarla turistik tesislerimizde istihdam ettirilmektedir. Bu duruma ise, müdahale etmesi gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların kayıtsız kaldıklarını üzülerek müşahede ediyoruz. Daha önce Türk müzisyenlerin bile, gece müzikli işyerlerinde çalışmaları Emniyet teşkilatından alınacak müsaadeye bağlı iken bugün bu yetkinin Emniyet teşkilatından alındığı ve çalışanların işverenlerce Belediyelere bildirim zorunluluğu olduğu belirtilmektedir. Emniyet teşkilatına sadece çalışanların kimlikleri ile ilgili bilgi verilmesi gerekmekte olup, bu konuda da işverenlerin gerçek dışı beyanlarda bulunduklarını düşünmemek elde değil.

Kendi müzisyenlerimiz işsiz, evine ekmek götüremezken yabancı uyrukluların ülkemizde kendi memleketlerinden çok daha rahat şartlarda çalışma imkânı bulmalarını kınamamak, bu duruma sessiz kalmak mümkün değildir. Turistik tesislerimizde, müzikli işyerlerimizde kaçak çalıştırılan yabancı ve Türk müzisyenlerin ise maalesef sosyal güvenceleri de yoktur. Aldıkları ücretten ne vergi ne sigorta primi kesilmediği gibi, yabancılar kazandıkları paraları kendi ülkelerine götürmektedirler ve kimse bunun hesabını sormamaktadır. Diğer bir deyimle ülkemizde kimliksiz müzisyenler cirit atmakta, sosyal güvencelerden ise tamamen yoksundurlar. Bu duruma kesin bir çözüm getirecek yasaların süratle çıkartılması ve sorumluluğun bu işi becerebilecek bir Bakanlığa tevdi edilmesi şarttır. İlk etapta akla gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın müştereken bu konuyu takip etmeleri ve denetlemeleridir.

Çalışma izni olmadan bir Türk müzisyenin Avrupa ülkelerinde misafir olarak dahi olsa sahne alması mümkün değildir. Yaptırımlar o kadar kesindir ki, derhal o işyeri boşaltılır ve mühürlenir. Bizde ise çalışma izni olmadan yabancıların çalışmalarına hiçbir kuruluş engel olmak için denetlemelerde bulunmuyor. Turistik tesis sahipleri ve müzikli işyeri sahiplerine de ucuza bu yabancıları çalıştırmak cazip geliyor. Şikayet ettiğinizde cevap basit “Otel müşterisi, misafir sanatçımız”. Böyle bir mazeret bizim ülkemizin dışında hiçbir Avrupa ülkesinde yoktur, bu nedenle bu durum aslında bizim için utanç verici ve kendi müzisyenlerimizi mağdur eden bir olgudur. Normalde kendi konservatuar mezunu veya alaylı müzisyenlerimizin bile, bir kurumdan müzik yapabileceklerine dair yeterlilik belgesi almaları, bu belge ile yetkili kılınacak resmi bir mercii ye başvurarak çalışma izni almaları, bu müzisyenleri çalıştıran işverenlerin de müzisyenin sigortasını yapması ve ücretini vergilendirmesi gerekir. Bugün için ortalama 2,5 milyon müzisyenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği ve sosyal güvencelerden yoksun olduğu söylenebilir.

Ancak, yukarıda belirtmeye çalıştığım üzere, hazır alt yapı kullanarak piyasada çok ucuza sözde müzik yapanlar olduğu ve müzisyen olarak çalışma belgesi ve izni bulunmayan kişiler sözde sanat icra ettiği sürece müziğimizin ilerlemesi, gerçek müzisyenlerin hak ettikleri sosyal refaha erişmeleri mümkün değildir.

Kayda değer bulduğum bir diğer husus ise, genelde ithal edilen müzik enstrümanları üzerinde ki KDV ve ÖTV gibi vergilerin, müziğimizin inkişafı açısından kaldırılması zorunludur. Antalya’da müzisyenlere enstrüman, ses sistemleri temin eden esnafa kulak verirseniz, maalesef müzisyenlerimizin büyük bir çoğunluğunun işsizlik nedeniyle ellerinde ki enstrümanları satmaya çalıştıklarını öğrenebilirsiniz. Ancak Antalya’da kaçak çalışan müzisyenler enstrümanlarının modellerini yükseltmektedirler. Tabii kendi müzisyenlerimize iş verilmemesi müzisyenlerimiz kadar bu konuda hizmet sunan esnafımızı da mağdur etmiştir. Selekler de onlarca dükkân maalesef kapanmıştır.

Antalya ve ilçe belediyelerince yapılan etkinliklerde dahi, iş bulamayan yöre sanatçılarına yer verilmemekte, büyük illerden getirtilen sanatçılara onlarca para ödenmektedir. Bu durumu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’da Bilgi Edinme Hakkımı kullanarak ileterek, birçok müzisyenimizin sağlık sorunlarını bile giderme imkânı olmadığını bildirdim. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız konu ile ilgili olarak derhal tarafıma “e postaya konu müzisyenlerimiz için şahsen müracaatlarının sağlanması sonucu haklarında yapılacak inceleme ile belirlenecek yardım modelinden yararlanabilmelerine fırsat verilecektir. Şerafettin Sayar Sosyal Yardımlar Şube Müdürü” mealinde bilgi iletildi, kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İzninizle sizlerin aracılığı ile de, kendilerinden bundan sonraki tüm etkinliklerde yerel müzisyen, sanatçılarımıza da yer vermelerini, böylece onlara bir maddi kaynak yaratmalarını istirham ediyorum. Bu etkinliklerde kendilerine sanatçı temininde, Merkezi Antalya’da olan Akdeniz Müzik Sanatçıları Dernek Başkanlığı’nın yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

Müzisyenlerimiz de toplumumuzun vazgeçilmez değerleri ve tüketicileridir. Onların tüketicilik vasıfları diğer fertlerimizden ayrı olarak kullandıkları cihazlar itibariyle oldukça pahalı emtiaları kapsamaktadır. Sanırım onların en temel hakları olan kazanabilme, hayatlarını idame ettirebilmeleri için alım güçlerinin kazandırılması ve tüketici olarak haklarının bu açıdan korunması gerekmektedir.

A. Cenan AKPINAR

Tüketiciler Birliği Antalya Şube

Kültür ve Sanat Komisyonu Sorumlusu

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari