NEVRUZ BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN!..

Mart 20, 2010 tarihinde tarafından  
EĞİTİM VE KÜLTÜRÜN TARİHİ - M.ALİ SULUTAŞ kategorisinde yayımlanmıştır.

NEVRUZ BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN!..

Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip simgeleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı ve karşılandığı gündür.

Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı‘nın Anadolu’da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Nev (yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve Yenigün anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Türkler ve diğer Doğu halkları her yıl, “Yeni Yıl” ve “Kurban” bayramını kutlayarak bu bayramları millî bayram olarak kabul etmektedirler. Bu ilginç bir tarihî gerçeğe dayanmaktadır. Bu Bayram Hun toplumundan kalan ‘âdet-an’ane’ ve medeniyetimizdir. Fakat bugüne kadar ilmî edebiyatta ve basınımızda bu bayramlar son dönemlere tarihlenerek, Cemşit’in tahta çıkmasına veya İslâm diniyle ilgili olaylara bağlanmaktadır. Bütün bu düşünceler gerçek dışıdır ve ilmî dayanaktan yoksundur. Bu bayram ne İslâm’da vardır ne başka bir dinde.

Türk toplulukları ayrıştırılmaya çalışılsa da kültür benzerlikleri bu ayrıştırmayı etkisiz hale getirmektedir. Sümer büyüklerinin eski medeniyeti, âdet-an’aneleri, hayat tarzı, manevî dünyaları vb. ile asıl gerçek ortaya çıkmaktadır.

Araştırmacıların kabul ettiği gibi eski Sümer’de muhtelif ilişki, inanış ve dünya görüşleri ile bağlı olan birçok kutlama, yeni yıl, kurban verme, ant içme gibi bayramlar mevcuttur. Bunlar âdet olduğu üzere mutlu bir şekilde önemli olan tarihî olayları yad etme, yaşatma gibi amaçlar taşıyordu. Bayram günlerinde bütün şehir insanlarla dolar, geceleri yer gök, musiki sedalarıyla her tarafa yayılırdı. Bu bayram şenlikleri bol ürün ve özellikle tanrıların hayatına ait olay ve durumlara da bağlı olurmuş. Bayramlara iştirak etmek, lezzetli yemekler yemek ve içmek için tanrılar da toplanıp gelirlermiş…

Alman âlimi Evelin Klenkel şöyle diyor, “En büyük ve en gerekli olanı yeni yıl bayramı idi. O, ülkenin bütün hayatı için önem taşırdı. Bu bayram sadece insanların birbirleriyle dost olarak görüşmeleri için değildi. Babillilerin düşüncesine göre bu bayram, devletlerinin varlığı için son derece büyük bir öneme sahipti…”

Tanrı Utnapişti yaz yağışlarının, selin suyun şahidi olup, kendi gözleriyle gördüğünü Gılgamış’a şöyle söylemiştir:

“Gökten, hiç görülmemiş güçlü bir yağmur yağdı.

Tahıl yağışını da gördüm öz gözümle ben.

Ben havaya baktım gördüm göğün özünden

Sanki dehşet dökülür çetindir görmek onu,

Gemiye bindim sonra katranladım kapıyı…” (XI. Levha, 91 – 95).

Bu satırlar göstermektedir ki, bu yağmurlar bize tanıdık olan yaz yağmurlarıdır. Bu yeni yıl şenliğinden, “Nevruz’dan” sonra yağan yağmurlardır. Gılgamış’la Dede’nin konuşmasından sonra bile anlaşılmaktadır ki, bu sel-su, tufana dönüşen bereket yağmurları çok eski devirlerde de vardı. Bu artık çok uzun bir tarihî geçmiştir. Gılgamış’ın tarihi ise sonraki bir dönemdir.

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, Mersin Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, yarın 21 Mart Pazar günü Mersin’de düzenlenen Nevruz Kutlama etkinliklerine halkı davet etmektedirler. Özellikle, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün eşgüdümlüğünde düzenlenen ve saat 14’te başlayacak Nevruz Kutlama töreniyle, saat 20’de Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün eşgüdümlüğünde sunulacak olan “Şan Konseri”ne… İki etkinlik te Mersin Kültür Merkezi’nde yer alacaktır. Bu ücretsiz etkinliklere katılımınız toplum dayanışmasını güçlendirecektir.

M. Ali Sulutaş, MBA, Yazar, Çevirmen

Mersin Sivil Toplum Birliği Kurucu Başkanı

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği Kurucu Gen Sekreteri

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari