ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİNİ ÇÖPE Mİ ATIYOR ?

Mart 29, 2010 tarihinde tarafından  
BİZE BİR MESAJ VAR kategorisinde yayımlanmıştır.

 ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİNİ ÇÖPE Mİ ATIYOR ?

TARIM BAKANLIĞI’NDA ORGANİK TARIMIN SAHİBİ YOKMUDUR ?
1-Organik Tarım Yönetmeliği yayınlandığı yılda internetten indirip iyice okumuştum.Bir cümle, yıllar geçmiş olsa da hiç aklımdan çıkmadı. O cümle ; Organik Tarım sertifikası olmaksızın ambalaj üzerine <<Organik >> kelimelerinin yazılmasını veya bunu çağrıştıracak kelimeleri  yasaklıyordu.
Etiket taslağı yayınlanıp okuduğumuzda da; İnsan beşer, beşer de şaşar deyimini hatırlayıp internet arama motorlarından Organik Tarım Yönetmeliğini çağırdım. Sağolsun e- devletimiz beni kırmadı, hemen ambalajlama (etiketleme ) ile ilgili maddeyi okudum ve kopyala yapıştııır yapıp aşağıya aldım:

Organik tarım yönetmeliğinin 24.maddesinde;
b) Ürün etiketinde organik kelimesinin kullanılması; ekolojik, biyolojik kelimelerinin kullanımıyla eşdeğerdir.
c) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, bu Yönetmeliğe uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. Organik olmayan ürünler etiket ve ambalaj dizaynıyla, organik ürün etiket ve ambalaj dizaynını çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olmayan ürünler için, tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanılamaz denilmektedir.

UGK komisyon üyeleri bu yönetmeliği okumamış olamazlar ise organik tarım yönetmeliğinin yukarıdaki (b ) maddesinde illa ki  ”doğal ” kelimesinin olmayışından mı faydalanarak görüşe açılma tarihi 08.03.2010 olan  << Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Tebliğ >> taslağının ( z)maddesinde : Bir gıda, beslenme beyanı yapabilme koşullarını doğal bileşiminde bulunan bir besin ögesi veya diğer öge ile karşılıyorsa, beslenme beyanının önüne “doğal olarak/ doğal” ifadesi eklenebilir. ” ibaresi getirlmek istenmektedir.

Ulusal gıda kodeks yönetmeliği’ne ”doğal olarak /doğal ” ifadesinin eklenmesinin öngörülmesi  tüketicilerde organik ürün izlenimini oluşturacak , haksız rekabete neden olacak bir hukuksuzluğa yol açacacaktır. Zaten bu konuda Organik Tarım Yönetmeliğinin 24. Maddesinin (c) şıkkında << natürel,doğal,doğal olarak>> kelimelerinin kullanımı yasaklanmadığı için halihazırda bir çok ürün üzerinde kocaman harflerle ” DOĞAL” hatta ” % 10 DOĞAL kelimelerinin yazması da tüketicler üzerinde tereddütten öte aldatılmaya yol açmakta iken bir de bunu UGK yönetmeliğinde yazılmasına izin verilmesi-ülkemiz için- hilkat garibesi olacak, Organik Tarım Yönetmeliği’nin çöpe atılmış olacaktır.

<< Bio, biyo,eco,org,org kelimeleri yabancı kelimeler de olsa yasaklanmış iken Organik ,natürel, Doğal ,Doğal olarak>> kelimelerinin Organik Tarım sertifası olmayan ürünlerde Organik Tarım Yönetmeliğinde yazılmaması eksiklğinin  UGKY taslağında eşdeğer sayılmamasına sebep olamaz. Orgainik tarım yönetmeliğinin bu eksikliğini gören Gıda İşletmelerine tüketiciyi aldatma ,tereddüte düşürme fırsatı  UGKY eliyle verilmemelidir. Tez elden de Organik
tarım Yönetmeliğindeki bu eksiklik de  tamamlanmalıdır.

2- Taslağın madde :2 deki “l) Gıdaların etiketinde, anne sütüne eşdeğer olduğunu bildiren veya ürünü anne sütü ile kıyaslayan beyanlar yer alamaz.” İfadelerin konulacak olması biz tüketiciler oldukça sevindirmiş, anne sütü ile kendi ürünlerini eşdeğer gösteren etiket yazılarıyla veya reklamlarla tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmiştir. Taslakta
bu maddeyi koyma hassasiyeti gösteren  bürokratlarımıza çok tüm tüketiciler ve bilhassa bebeklerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu maddenin konulması ile bebeklerimizin OBEZİTE aday adayı veya adayı olmalarının önüne geçilmiştir.

Gerçekten can-ı yürekten bu maddenin konulmasına tekrar teşekkür ederken Hazır Bebek Maması lobisinin taslaktaki bu maddeyi kaldıramayacağını umuyoruz.

3- Taslakta 02.02.2010 Tarihide alo174@tarim.gov.tr adresine yüzlerce tüketicinin (başvuru numaraları: 2010-2528-2607-2605-2602-2614-2616-2620-2722-2725-2729-2732-2736-2739-2769-2771-2525-2546…….)
olan ve Tarım Bakanlığı’nın 12/02/2010 tarih ve B.12.0.KKG. 0.13/102.03/1295 sayılı yazıları ile verdiği cevapta  <<Süt ve süt ürünlerinin etiketinde içindekiler kısmında süttozu da dahil olmak üzere kullanılan bileşenlerin tümünün belirtilmesi zaten mevcut bir uygulamadır. Ancak buna ilaveten yazınızda talep etmiş olduğunuz üzere ayrıca süt ve süt ürünlerinin etiketinde “süttozundan imal edilmiştir” ve/veya “çiğ sütten imal edilmiştir” ibarelerinin de yer almasına ilişkin öneriniz Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna iletilecek ve Tebliğ çalışmalarında değerlendirilecektir.>> denilmekte olduğundan dilekçelerimizin Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna intikal ettiği tarafımızca anlaşılmış olup;
Yukarıda adı geçen  dilekçelerimizdeki istemimizle ilgili UGK komisyonun yasal süre içinde bir karar vermesi ve reddi halinde bunu tarafımıza bildirmesi de yasal zorunluluktur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla

Çapar Kanat
Çiğ Süt üreticileri ve süt ve süt ürünleri tüketicileri grubu

http://groups.google.com.tr/group/cigsutureticileri

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari