SİVİL TOPLUM ÜZERİNE (2)

Mayıs 6, 2010 tarihinde tarafından  
İÇİMDEKİ SESLER - A.CENAN AKPINAR kategorisinde yayımlanmıştır.

SİVİL TOPLUM ÜZERİNE (2)

Sivil toplum kuruluşlarının esas işlevleri, devlet dışılığı ve toplum yandaşı olmaları şeklinde açıklanabilir.  Sivil toplum kuruluşları devlet karşısında saf tutup, güç gösterisine giriştiği takdirde, sivil üstünlük özelliğini de kaybeder. Bu nedenledir ki, PKK bir sivil toplum örgütü sayılamaz.

Sivil toplum kuruluşları daha ziyade ekonomik temelli çıkar gurupları olarak kendini göstermektedir. Diğer bir deyişle, siyasal ilkelerle baskıcı devlete karşı özgürlük alanları açma çabası göstermezler. Sivil toplum örgütleri her zaman gerçeklerin adresleri değildir. Bazı değerler devleti olduğu kadar, birey ve örgütleri de sınırlandırır ve kapsamı içerisine alır. Ortak özümsediğimiz değerler yok ise, bu sonsuz ve sınırsız bir çıkar kavgası demektir. Sivil toplum kuruluşlarının eleştirdiği resmi toplum da, neticede toplum içinden çıkmış örgütsel yapılardır. Terör örgütleri ile devlet denen örgüt arasındaki meşruiyet çizgisi genel kabulle beliren bir meşruiyet ise, aynı şey sivil toplum için de düşünülebilir.

Sivil toplum kuruluşlarının görevi, kamu hizmeti görmek değildir. Kamusal olarak nitelendirilen nice alanın, siyasetin baskı ve etkinliğinden çıkarılıp, sivil hale getirilerek, sivil kuruluşlarca temsilini sağlamaktır. Sivil toplum örgütü, özelde hangi kesimi temsil ederse etsin, genel bir sosyo-politik tavra, sivil topluma baskı niteliği taşıyan siyasal uygulamalara karşı bir sözcülüğe talip olmalıdır.

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinliği:

Sivil toplum kavramının ortalama 15 yıllık bir geçmişi olduğu düşünüldüğünde, sivil toplum ve kuruluşlarıyla ilgili düşünceler de oldukça yenidir. Bu nedenledir ki anlamını ve işlerliğini yeterince bulduğu söylenemez. Türkiye’mizde sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini azaltan nedenler vardır. Devletin bu kuruluşları himayesine alması, bu kuruluşların kendilerini, devlet babanın kollarına atması bu nedenlerin başında sayılabilir. Nitekim bazı derneklere bu nedenledir ki, “Kamu Yararına Dernek” statüsü verilmiştir. Maalesef sivil toplum kuruluşu olarak nitelenen oluşumların önemli bir kısmı resmi kuruluşların bir yan kuruluşudur. Bunların gösterdikleri etkinlikler, ne kadar olumlu olursa olsun, pek çok sivil toplum alanının kapatmaktadır.

Ülkemizde sivil toplum örgütleri, tüm yetersizliklere rağmen toplum, resmi ideoloji sapkınlığı ve onun sonucu olan ayrımcılıklara karşı, deyim yerinde ise toplumun kılcal damarları olarak görev yapmakta, az çok bir esneklik sağlamaktadırlar.

Esas itibariyle sivil toplum kuruluşlarının belki de en önemli görevi, resmi ideolojiye dayalı ayrımcılıkları, dil, din, eğitim, siyaset, sosyal haklar ve benzeri alanlarda, hukuka da dayanmayan uygulamaları takip etmeli ve gözlemlerini, sonuçları raporlaştırmalıdır. Talep ancak bunun üzerine inşa edilebilir. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin en önemli tarafı, devletin üç erkinin iyi kullanılmasına ilişkin talepler oluşturabilir. Yasaların çıkarılışına uyarılar, yürütmenin hukukla yüzleştirilmesi, yargıda ortaya çıkan tutarsızlıkların gösterilmesi, deşifre edilmesi…!

Burada toplumca bilgilenmenin büyük bir önemi vardır. Fertlere bunların kendi sorunları olduğunun anlatılabilmesi, ikna edilmeleri gerekir. Sendika ve tüketici derneklerinin başarıları arkalarındaki kitlelerle ilgilidir. İlke olarak da, genelleştirilmiş kurumlar yerine her alanla ilgili özel kuruluşlar oluşturulmalı, uzmanlık alanlarına ayrılmalıdırlar. (DEVAM EDECEKTİR…)

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari