TARIMIN OLMAZSA OLMAZI: GÜBRE SEKTÖRÜ

Haziran 27, 2009 tarihinde tarafından  
DOĞRUYU ARAMAK-SEBAHATTİN EMÜL kategorisinde yayımlanmıştır.

TARIMIN OLMAZSA OLMAZI: GÜBRE SEKTÖRÜ

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Tarım ve Gıda Komisyonu Sorumlusu Sebahattin Emül yazdı…

Gübre sektörü tarımın en temel girdilerinden olan önemli bir sanayi dalıdır. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi gübre sektöründe faaliyet gösteren firmaların da ciddi atılımlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Daha birkaç yıl öncesine kadar geleneksel gübrelerden başka farklı alternatifleri olmayan çiftçilerimiz, sektörde üretici ve ithalatçı olarak faaliyet gösteren firmaların temin ettiği yüzlerce alternatif çeşit ve ürettikleri ürün desenine özgü gübrelere ulaşma imkanına sahip olmuşlardır. Bu vesile ile hem birim alandan alınan verim miktarı artmış, hem de ürünün kalitesi yükselmiştir.

Ülkemizin gübrede hammadde olarak % 90 dışa bağımlı olması ciddi sorun teşkil etmekte ve zaman zaman gübre fiyatlarındaki dalgalanmalar; gerek gübre üretici ve ithalatçısı firmaları ve gerekse tarımla iştigal eden çiftçilerimizi olumsuz yönde etkilemekte, bu olumsuzluk tarım ürünlerinin maliyetine de yansımaktadır.

Son yıllarda gübre üretim ve paketleme tesislerinin sayısı hızla artmakta olup, bu olumlu tablo dolaylı olarak yeni iş sahalarının doğmasına ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren ciddi firmalar desteklendiği ve haksız rekabet eden sahte gübreciler de gereken cezalara çarptırıldıkları takdirde sektörde çok daha önemli atılımların olacağı bir gerçektir. Zira önceki yazılarımda da belirttiğim gibi bazı art niyetli kişilerin üretici ve ithalatçı firma ürünlerinin taklit ambalajlarını yaparak içerisine ucuz materyallerin doldurulup gübre olarak pazarlanması sektörde ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Günümüzde birçok sektörde olduğu gibi gübre sektöründe faaliyet gösteren firmalarca da AR-GE çalışmaları yapılmakta, bitkiye özel gübreler üretilerek ve ithal edilerek tarıma kazandırmaktadırlar. Bu durum sektör adına memnuniyet verici bir gelişmedir. Zira yetersiz ve yanlış gübre kullanılmasından dolayı tarımda 10 milyar dolarlık bir kayıp söz konusudur.(*) Bu israfı önlemek için çiftçilerimize ve tarım teşkilatlarına önemli görevler düşmektedir. Toprak analizlerinin yapılarak bitkiye ihtiyacı olan kadar gübrenin verilmesi ile hem gübre israfı önlemiş, hem de çevreye ve yer altı sularına verilebilecek olumsuzluk engellenmiş olunur.

Gübre hammaddesinde dışa bağımlılıktan kurtulmak için devletin her türlü alternatifleri değerlendirerek ulusal politikalar izlemesi oldukça önem arz etmekte olup, güneydoğu ve özellikle Mardin Mazıdağı’ndaki fosfat kaynaklarının tarıma kazandırılması tekrar gündeme getirilmeli ve 1970’li yıllarda bölgedeki fosfat kaynaklarının kullanılarak değerlendirilmesi amacıyla Elazığ/Sivrice’de kurulan Süperfosfat fabrikasının akibeti gündeme getirilerek irdelenmelidir.

Tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan tohum ve ilaçta olduğu gibi gübrede de KDV’nin %8’e çekilmesi ve desteklemelerin tekrar gündeme getirilmesi çiftçinin alım gücüne katkıda bulunacak ve dolayısı ile tarımsal ürünlerin verim artışını olumlu yönde etkileyecektir Zira Türk çiftçisi AB ülkelerinin üçte biri kadar gübre kullanmaktadır. Bu yetersiz gübre kullanımından dolayı zararımız da yine milyarlarca dolardır.

Çiftçinin alım gücünün azalması, dolayısı ile talepteki gerileme ve ekonomik krizden dolayı gübre sektöründe birçok firma zor durumda kalmış olup, ya üretim ve ithalatına ara vermiş veya kapanma noktasına kadar gelmiştir. Devletin sektörün sorununa çözüm olarak KDV’nin düşürülmesi, gübre hammaddesinin % 90’ı ithal edildiğinden ithalatta kolaylıklar sağlanıp, tarım ürünleri ihracatının da teşvik edilmesi halinde kısa vadede sektörün tekrar canlanacağı bir gerçektir.

(*)(Ülkemizin birkaç milyar dolar için IMF ile pazarlıklar yaptığı da dikkate alınırsa konunun hassasiyeti bir kat daha artmaktadır)

Sebahattin EMÜL

Tüketiciler Birliği Antalya Şube

Tarım ve Gıda Komisyonu Sorumlusu

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari