TÜKETİCİLER BİRLİĞİ HER ŞEYE MAYDANOZ (SAĞLIĞIMIZ İÇİN)

Mayıs 6, 2010 tarihinde tarafından  
HABERİNİZ VAR MI? kategorisinde yayımlanmıştır.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ HER ŞEYE MAYDANOZ (SAĞLIĞIMIZ İÇİN)

Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi Başkanlığının halkımızın sağlığı ve gıda güvenliği adına her şeyi görev addettiği ve her şeye maydanoz olduğu, bu arada ev ve işyerlerimizde “Sağlıklı” olduğu gerekçesiyle tükettiğimiz ‘DAMACANA SULAR’ olayına da el atığının belgesi aşağıda sununlmuştur.

Sağlığımız adına bu çalışmaları yürüten Tüketiciler Birliği’ne,  Antalya Şubesi’ne,  Yönetim Kurulu Üyesi ve ARGE-Projeler Komisyon Başkanı Sayın L. Berhan BIYIKOĞLU’na müteşekkiriz.

T.C
TÜKETİCİLER BİRLİĞİ

ANTALYA ŞUBESİ

ARGE-PROJELER KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

07 MAYIS 2010

ANTALYA  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ   : (a) 25.02.2010 tarih ve 2351 sayılı BİMER başvurusu. (Sağlık Bakanlığı)

(b) Sağlık Bakanlığının cevabi elektronik mektup çıktısı.

(c) 07.04.2010 tarih ve 162037 sayılı BİMER başvurusu.(Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı)

(ç) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 22.04.2010 tarih ve Sayı:B.12.0. KKG.

0.14/ 103.02-7.1-2555 (015965) sayılı yazısı.

1.         Antalya  İli Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve diğer tüm ilçelerinde sokak aralarında faaliyet gösteren bakkal/marketlerde 19 lt. ambalajlı su satışı yapılmaktadır.

2.         Ancak; mevcut uygulamada ambalajlı su bayiliği (19 lt. damacana) açmak için Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaparak “Su Satış Yetki Belgesi” alınması gerekmektedir. Söz konusu yetki belgesini alabilmek için;

  1. Dilekçe,
  2. Kimlik Fotokopisi,
  3. Kira Kontratı veya Tapu Senedi,
  4. Su satış Bayilik Sözleşmesi,
  5. Kaynak suyu işletmesi ruhsat fotokopisi,
  6. Vergi Levhası Fotokopisi,
  7. Numarataj Belgesinin İl/ ilçe Sağlık Müdürlüğü ilgili birimine verilmesi gerekmektedir.

3.         Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Ambalajlı Su Satış Yerlerini belirli periyotlarla kendi denetleme formları esaslarıyla denetlemektedir.

4.         Denetleme formundaki maddeler incelendiğinde; ambalajlı su satışının belli bir iş kolu olduğu ve belli standartları sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

5.         Ancak yukarıda belirtildiği üzere; deterjan, baharat ve her türlü gıda maddesinin iç içe bulunduğu bakkal/marketlerde de 19 lt. ambalajlı su satışı hiçbir denetlemeye ve belgeye dayanmadan satılmaktadırlar.

6.         Konuyla ilgili olarak; ilgi (a) da belirtilen bir başvuruya Sağlık Bakanlığınca ilgi (b) ile konunun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgi alanına girdiğine yönelik cevabi elektronik mektup ile verilmiştir.

7.         Müteakiben konu ile ilgili olarak; ilgi (c) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvuruda bulunulmuş. İlgi (ç) verilen cevapta, 5179 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereği; su satış esaslarını belirlemenin Sağlık Bakanlığı ilgi alanına girdiği ve başvurumu Sağlık Bakanlığına yapılması gerektiği bildirilmiştir.

8.           Yukarıdaki bilgiler ışığında; bakkal/marketlerde, geceleri en az sekiz saat deterjan, baharat ve her türlü gıda maddesi ile birlikte depolanan ambalajlı sular, gündüzleri ise dışarıda direkt güneş ışığı altında kalmaktadır. Boş polikarbon damacanalar rast gele depolanmaktadır. Polikarbon damacanaların koku emme özelliği dikkate alındığında hiçbir denetime tabii tutulmayan söz konusu işletmelerin ambalajlı su satmasının halk ve çevre sağlığı açısından risk yarattığı değerlendirilmektedir.

9.         Kaldı ki; T.C. Anayasası; kamunun denetim sorumluluğunu ve devredilemezliğini açıkça ortaya koymaktadır. Diğer yandan AB uyum yasaları ve yaşanan müktesebat süreci,  bu denetim sorumluluğunu desteklemektedir.

9.         Bu kapsamda;

a.         5179 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereği bakkal/marketlerde ambalajlı (19 Lt. Damacana) su satışı yapılıp yapılamayacağı hususunun açıklığa kavuşturulmasını,

b.         Yapılabilecekse;

(1)       Su bayilerinin de gıda ve deterjan satabilmesi maksadıyla kontrol formu ve yönetmeliklerde gerekli değişikliğin yapılmasını,

(2)       Ya da su bayilerinde aranan fiziki şartların söz konusu işletmelerde de aranmasını,

(3)       Su bayilerinin çıkarması gereken su satış yetki belgesi uygulamasına son verilmesini,

c.         İlgi (c) ve (ç) başvurularım kapsamında yaşanan yetki kargaşasının giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını,

ç.         Halk ve çevre sağlığı açından risk yaratan bu durumun önüne geçilebilmesi için gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınmasını ve alınan tedbirlerin tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

Berhan L.BIYIKOĞLU

Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi

Yönetim Kurulu Üyesi ve

ARGE-Projeler Komisyon Başkanı

E  K  L  E  R                          :

EK-1; Su Satış İşyeri Denetleme Formu (konmadı),

EK-2; Sağlık Bakanlığı cevabi yazının örneği (konmadı),

EK-3; Tarım Köyişleri Bakanlığı cevabi yazının örneği (konmadı),

BİLGİ                                    :

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara

A  D  R  E  S                                     :

Elmalı Mah. 7 Sokak Zaman İşhanı No:18 Kat:5 Daire:46 Antalya

Telefon:0242 2485960 e-posta:antalya@tüketiciler.org

  • Netinial Internet

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari